Leśnicy z nadleśnictwa Wipsowo podczas poszukiwań szkodników pierwotnych sosny na terenie nadleśnictwa

 

Owady te atakują żywe drzewa, żywią się igłami, a jesienią, po przymrozkach, schodzą z korony i zimują w ściółce. Leśnicy przeszukują ściółkę, wierzchnią warstwę gleby i spękania kory. Zebrane larwy i poczwarki szkodników opisują i wysyłają do Zespołu Ochrony Lasu. Ich liczebność pozwala określić stopień zagrożenia drzewostanów w przyszłym roku.

drukuj