IV Sympozjum „Jeszcze Polska nie zginęła – Wieś stymulatorem rozwoju ekologii i tożsamości narodowej”: Filozoficzne aspekty kształtowania tożsamości narodowej – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

drukuj