Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka

 

Bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangeliczny przykład wdowy i sędziego (por. Łk 18,1-8) niesie ważne pouczenie: „zawsze trzeba się modlić i nie ustawać” (w. 1).

Sędzia z przypowieści „Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi” (w. 2). Zwróciła się do niego pewna wdowa, prosząc, aby wystąpił w jej obronie. Sędzia okazywał jej obojętność, ale gdy stale, natarczywie go nachodziła, przedstawiając swe żądanie sprawiedliwości, właśnie poprzez swój upór osiągnęła cel. Sędzia ją wysłuchał. Z tej przypowieści Jezus wyciąga  podwójny wniosek: jeśli wdowie udało się nakłonić niesprawiedliwego sędziego swymi usilnymi prośbami, to o ileż bardziej Bóg, który jest dobrym i sprawiedliwym Ojcem „weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego”, a ponadto „nie będzie zwlekał w ich sprawie”, ale zadziała „prędko” (ww. 7-8).

Bóg wysłuchuje prędko swoje dzieci, choć to nie oznacza, że działa w czasie i w sposób, w jaki chcielibyśmy. Modlitwa nie jest magiczną różdżką! Pomaga jednak zachować wiarę w Boga i powierzać się Jemu także wówczas, gdy nie rozumiemy Jego woli. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków, doświadczył tego sam Jezus, który „za dni ciała swego zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości” (5,7). Choć Jezus umarł na krzyżu, Bóg rzeczywiście ocalił Go od śmierci, dając Jemu pełne nad nią zwycięstwo. Jego modlitwa była przeniknięta zaufaniem do Ojca. Powierzył się bez zastrzeżeń Jego woli: „nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!” (Mk 14,36). Oto, co czyni ​​modlitwa: przemienia pragnienie i kształtuje je zgodnie z wolą Boga, gdyż ten kto się modli, dąży przede wszystkim do zjednoczenia z Bogiem, który jest Miłością miłosierną.

Słowa skierowane do pielgrzymów z Polski:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie uczniów jezuickiego Gimnazjum KOSTKA z Krakowa oraz z wielu innych szkół.

Drodzy pielgrzymi, prośmy Pana o łaskę wiary, która staje się modlitwą nieustanną i wytrwałą. Prośmy o wiarę, która pozwala nam ufnie zawierzać siebie dobroci Boga we wszelkich okolicznościach życia. W modlitwie doświadczymy współczucia Boga, który jako Ojciec wychodzi na spotkanie swoich dzieci, pełen miłosiernej miłości. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tłumaczenie: vatican.va

drukuj