Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Na końcu tej Celebracji, kieruję szczególne pozdrowienie do 250 delegatów – biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich – którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży organizowanych przez Papieską Radę ds. Świeckich . Tak zaczyna się droga  przygotowania do kolejnego spotkania młodych całego świata, które odbędzie się w lipcu 2016 w Krakowie, a jego tematem będzie ” Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią ” (Mt 5,7) .

Wkrótce młodzi Brazylijczycy przekażą młodym z Polakom Krzyż Światowych Dni Młodzieży. To powierzenie Krzyża młodym zainicjował trzydzieści lat temu błogosławiony Jan Paweł II: poprosił ich wtedy, aby zanieśli Krzyż na cały świat, jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości .

W dniu 27 kwietnia wszyscy będziemy z radością uczestniczyć w kanonizacji tego Papieża, wraz z Janem XXIII. Jan Paweł II , który był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, stanie się ich wielkim patronem; w Świętych obcowaniu nadal będzie dla młodych całego  świata ojcem i przyjacielem.

Prośmy Pana, aby Krzyż z ikoną Maryi , Salus Populi Romani, był znakiem nadziei dla wszystkich, ukazując światu niezwyciężoną miłość Chrystusa.

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Rzymu i pielgrzymów. Szczególnie pozdrawiam delegacje z Rio de Janeiro i z Krakowa, które przybyły z ich Arcybiskupami, Kardynałami Orani João Tempesta i Stanisławem Dziwiszem.

W tym kontekście z radością ogłaszam, że jeśli Bóg pozwoli, 15 sierpnia, w tym roku, w  Daejeon, w Republice Korei, spotkam się z młodymi Azji, na ich wielkim spotkaniu kontynentalnym.

A teraz zwrócimy się do Dziewicy Matki, aby  nam pomogła w drodze za Jezusem, abyśmy szli za Nim z wiarą i z miłością,

Angelus Domini…

Anioł Pański …

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj