fot. br. Marcin Wojdan CSsR

Zakończył się Wielki Odpust Tuchowski

W dniach od 1 do 9 lipca odbył się Wielki Odpust Tuchowski. „Maryjo, naucz nas życia w mocy Bożego Ducha” to hasło tegorocznego wydarzenia. Przez dziewięć kolejnych dni rozważane były owoce Ducha Świętego, które wymienia św. Paweł Apostoł w liście do Galatów (Ga 5,22-23).

Podczas odpustu każdy dzień rozpoczynał się od Eucharystii, celebrowanej o godzinie 6.00, na początku której odsłaniany był Cudowny Obraz. Następne Msze św. sprawowane były o godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 15.00 i 18.30. Ostatnie Eucharystia kończyła się zasłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Każdego dnia o godzinie 20.00 odbywał się Wieczór Maryjny, uświetniały m.in. orkiestry dęte i zespoły. Duchowni wraz z młodzieżą modlili się podczas czuwania z cyklu „Droga wewnętrzna”.

Ponadto wierni mogli uczestniczyć w modlitwie Godzinkami ku czci NMP oraz w nabożeństwach różańcowych, Drogi krzyżowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego, Nieszporów, Nieustannej Nowenny czy Nabożeństwa do św. Gerarda. Przede wszystkim jednak, każdy mógł przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, który był sprawowany każdego dnia od samego rana, aż do zakończenia ostatniej Mszy św.

Podczas Wielkiego Odpustu do Tronu Matki Bożej Tuchowskiej przybywało wiele pielgrzymek. Zarówno te, które wyruszały z parafii Diecezji Tarnowskiej, jak i pielgrzymki zorganizowane, m. in. Rycerze Kolumba, osób chorych i niepełnosprawnych, strażaków, policjantów i orkiestr dętych, rolników i pszczelarzy oraz ciesząca się wielką popularnością pielgrzymka dzieci.

Eucharystię u Tronu Matki Bożej celebrowali m.in. ks. bp Andrzej Jeż, ks. bp Stanisław Salaterski, ks. bp Władysław Lechowicz, ks. bp Władysław Bobowski, ks. bp Leszek Leszkiewicz, ks. bp Antoni Długosz, Przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – o. Janusz Sok CSsR, wikariusz prowincjała – o. Dariusz Paszyński CSsR oraz liczni kapłani i ojcowie pracujący na całym świecie.

br. Aleksander Ćwik CSsR/RIRM

drukuj