fot. diecezja ełcka

„Wstańcie, chodźmy!” – III Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych diecezji ełckiej

Pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” pod koniec maja rozpocznie się  III Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych diecezji ełckiej. Jak zaznaczył ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej, jest to szczególna okazja do tego, aby pobudzić wszystkich wierzących do odszukania swojego miejsca w Kościele. Wyjaśnił także, jak wielką rolę w odrodzeniu wspólnoty wspólnot mają ludzie świeccy, którzy – jak podkreślił – mają iść na peryferie i współczesne areopagi z Ewangelią.

Człowiek już ze swojej natury nie jest stworzeniem samowystarczalnym, ale potrzebuje innych do tego, żeby wzrastać, rozwijać się i żyć. Ks. bp Jerzy Mazur zwrócił uwagę, że powołaniem człowieka jest życie we wspólnocie.

– Tą podstawową wspólnotą niezbędną do ukształtowania życia ludzkiego, rozwoju jest właśnie rodzina, a wspólnotą ludzi ochrzczonych jest Kościół katolicki, parafia i wspólnoty w niej istniejące, które pomagają rodzinie w wychowaniu, formacji, kształtowaniu się, ale też są miejscem umacniania się na drodze wiary, nadziei, miłości – wyjaśnił.

Ks. Biskup zaznaczył, że we wspólnotach cała formacja powinna mieć na celu ukształtowanie uczniów, misjonarzy, którzy powinni wychodzić, być w drodze dla innych i przyprowadzać nowych ludzi do Chrystusa. Dodał także, że każdy ochrzczony jest powołany do świętości i ewangelizacji, a wspólnota pomaga mu w realizacji tego powołania.

– Jeden z biskupów powiedział, że nie ma gry solo w Kościele, nie ma pokonywania drogi w pojedynkę, ale we wspólnocie i też tak, jak mówił Jezus: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20) – zaznaczył.

Duchowny zauważył, że wspólnota jest nakierowana na służbę drugiemu człowiekowi.

– Posłużę się też takim afrykańskim przysłowiem, które mocno podkreśla rolę wspó Afrykańczycy mówią: „Jeśli chcesz iść szybciej, idź sam, a jeśli chcesz iść dalej, idź z innymi” – wskazał.

Rozmówca podkreślił, że wspólnoty należące do Kościoła – tak jak mówił o tym Jan Paweł II – są znakiem nadziei dla całego Kościoła, ale też tego lokalnego – diecezji ełckiej.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom duszpasterskim, postanowiliśmy zorganizować już po raz trzeci w diecezji ełckiej Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych. Jest to dobra okazja do tego, aby uświadomić sobie, że rozkwit ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich w Kościele jest darem Ducha Świętego dla Kościoła w naszych czasach. Po Soborze Watykańskim II, kiedy zaczęto zastanawiać się, co teraz będzie, Duch Święty dał znać o sobie. Dał nam ruchy, które są miejscami żywej wiary, gdzie młodzi i dorośli przyjmują model życia w wierze jako bezcenną okazję, jakiej nie można zmarnować. Te słowa wypowiedział papież Benedykt XVI – przypomniał ks. bp Jerzy Mazur.

Wyjaśnił także, że Kongres ma przypomnieć wszystkim wierzącym, że bycie we wspólnocie Kościoła jest świadomym wyborem, a przynależność do wspólnot pomoże nam w dokonywaniu świadomych wyborów naszej drogi wiary, poznawania Boga, wzrostu w wierze oraz że racją istnienia wspólnot jest ewangelizacja.

– Jest to też dobra okazja, by ożywić i na nowo odkryć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła i swoją misję w Kościele oraz odkryć, że nie jesteśmy sami wobec działań tego świata. Mocno wierzę również w to, że Kongres ukaże nam na nowo, jak ważne i cenne dla Kościoła, ale także dla społeczeństwa jest zaangażowanie się ludzi świeckich w jego misję. Bez rozwoju laikatu trudno sobie wyobrazić przyszłość Kościoła, dlatego mam nadzieję, że Kongres przyczyni się do budzenia śpiącego olbrzyma, którym jest laikat i modlę się w tej intencji oraz zachęcam innych do tej modlitwy, by ten ciągle uśpiony czy też śpiący, nie do końca przebudzony olbrzym przebudził się i poznawał swoją misję w Kościele, by zaangażował się w formacje wspólnot kościelnych i razem z duchownymi głosił światu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – podkreślił ks. Biskup.

Trwamy w roku 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i – jak ocenił pasterz diecezji ełckiej – warto przypatrzeć się rewolucji kopernikańskiej w odniesieniu do wspólny Kościoła, do wiary.

W życiu poszczególnych wspólnot, w parafiach, w życiu poszczególnych wiernych potrzebujemy rewolucji kopernikańskiej. Otóż dzisiaj często człowiek umieszcza siebie w centrum, a odsuwa na bok Boga. Natomiast rewolucja ma polegać na tym, że siebie odstawiamy z centrum, a tam umieszczamy Pana Boga i wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu – zaznaczył.

Tegorocznym hasłem Kongresu są słowa „Wstańcie, chodźmy!”.

– Wybraliśmy słowa Jezusa Chrystusa „Wstańcie, chodźmy!”, które powiedział do śpiących Apostołów w Ogrodzie Oliwnym i te słowa Jezus kieruje dzisiaj do nas, ludzi chrzczonych, zapadających często w czas świętego spokoju, obojętności, zwątpienia czy zniechęcenia. Dzisiaj też jako organizatorzy Kongresu kierujemy je do wszystkich naszych wiernych – wstańcie z przysłowiowej kanapy, czyli wygodnictwa, zwątpienia, zniechęcenia, obojętności, stanu lękowego i wybierzecie jedną ze wspólnot, w której znajdziecie swoje miejsce, która pomoże wam we wzrastaniu w wierze, ożywianiu i odnowie waszej misji w Kościele wynikającej z chrztu świętego i bierzmowania, ponieważ tylko wtedy umocnieni w wierze wejdziemy z entuzjazmem, z zapałem w mocy Ducha Świętego, by wypełniać misję zleconą nam przez Chrystusa – wskazał ordynariusz diecezji ełckiej.

Na III Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej powstał wyjątkowy hymn, do którego słowa i muzykę ułożyła s. Agnieszka Brzozowska OCD, a opracował całość Piotr Pałka. [słuchaj]

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (27 maja), w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej odbędzie się Stacja Dziecięca Kongresu. Wydarzenie  to będzie połączona ze spotkaniem Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci oraz z Ogólnopolskim Dniem Dziecka, organizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej.

– Jest to okazja, aby dzieci mogły na swój sposób przeżyć wartość wspólnoty Kościoła i też w poszczególnych mniejszych wspólnotach, które pomagają im mieć radość ze spotkania z Chrystusem. Dzieci przywiozą ze sobą kamienie pomalowane na trzy kolory: kolor niebieski (dzieci I Komunijne i rocznicowe, ministranci, dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych), kolor zielony (dzieci ze Szkolnych Kół Caritas, schole dziecięce, dzieci ze wspólnot Neokatechumenalnych), kolor żółty (dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych, dzieci z grup misyjnych, dzieci z Oratorium Salezjańskiego) i z nich chcemy – przed miejscem przewodniczenia Eucharystii – ułożyć hasło tegorocznego Kongresu, aby stało się symbolem wspólnego budowania wspólnoty Kościoła Chrystusowego – zaznaczył ks. bp Jerzy Mazur.

Dzieci w tym dniu złożą także swój dar w postaci wsparcia akcji misyjnej „Promienie miłosierdzia”.

– Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie Ignasia – chłopca z niepełnosprawnością z parafii naszego misjonarza w Tanzanii, ks. Arkadiusza Dardzińskiego. Kolejna pomoc trafi do ks. Sławomira Ciechowskiego, który pracuje w Boliwii w diecezji Santa Cruz, a także do ks. Pawła Zajko, który pracuje w Papui Nowej Gwinei oraz do s. Joanny pochodzącej z Suwałk, a obecnie pracującej w Boliwii w diecezji Oruro, żeby też te „Promienie miłosierdzia” łączyły dzieci z dziećmi niepełnosprawnymi, bo jest to taki gest, dar serca dzieci dla dzieci – wyjaśnił duchowny.

Program Stacji Dziecięcej:

8.00 – 10.00 (rejsy statkiem i zwiedzanie Sanktuarium);

10.00 – prezentacja wspólnot, modlitwa, świadectwa, śpiew, konferencja;

12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa
Ełckiego, transmitowana przez Telewizję Trwam;

13.40 – Agapa oraz gry, zabawy i inne atrakcje.

Następnym etapem Kongresu będzie Stacja Młodzieży i Dorosłych, która odbędzie się 17 czerwca w Ełku.

– W 13 miejscach, a więc we wszystkich kościołach parafialnych, seminarium i w kaplicy w Karmelu zgromadzą się poszczególne wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia oraz bractwa, aby tam przeżywać pierwszą część kongresową, czyli spotkanie ewangelizacyjno-modlitewno-formacyjne. Po tym 1,5 godzinnym programie nastąpi przemieszczenie na plac św. Jana Pawła II, gdzie będziemy trwać na modlitwie różańcowej. Później zostanie wygłoszona ogólna konferencja skierowana do wszystkich uczestników Kongresu. Na to wydarzenie zaproszenie przyjął ks. bp Stanisława Jamrozek z Przemyśla, który odpowiada za wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia przy KEP. Na placu sprawowana będzie także Msza św., której będę przewodniczył, a homilię wygłosi ks. bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Po niej agapa, natomiast na zakończenie odmówimy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia – poinformował pasterz diecezji ełckiej.

Dodał rownież, że to spotkanie ma wszystkich przygotować (tak jak się to dzieje w diecezji już od stycznia) do Stacji parafialnej, gdzie odbędzie się wyjątkowy „festiwal” wiary.

– Chciałbym, żeby ten festiwal wiary ukazał, że Kościół ma dzisiaj coś ważnego do przekazania światu, czyli głoszenie Ewangelii o życiu wiecznym, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, i że właśnie wspaniałym środowiskiem umacniania się na drodze wiary są wspólnoty, ruchy kościelne, stowarzyszenia i że parafia winna stawać się tą wspólnotą wspólnot, i żeby duszpasterze tworzyli (i tworzą) parafie jako wspólnotę wspólnot razem z parafialną radą duszpasterską, radą ekonomiczną, bo taka parafia, która będzie wspólnotą wspólnot, jest żywą parafią – akcentował ks. Bp Jerzy Mazur.

Anita Suraj-Bagińska/radiomaryja.pl

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl