Współpraca organizatorów ŚDM z Pracodawcami RP

Ks. kard. Stanisław Dziwisz podpisał porozumienie o współpracy w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy ono współpracy organizacyjnej, merytorycznej i promocyjnej.

Ma się ono przyczynić do usprawnienia organizacji ŚDM, które oprócz wymiaru duchowego są szansą do promocji polskiej gospodarki.

Metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz zwracał uwagę, że podpisanie porozumienia oznacza obopólny zysk. 

Pracodawcy zyskują przebicie do świata, bo tutaj będzie obecny cały świat, a przebicie się do współczesnego świata nie jest takie łatwe. Poprzez kontakty personalne z delegacjami z całego świata, poszczególne firmy mogą utorować sobie drogę. Jeśli oni będą życzliwi i pomogą w przygotowaniu nam ŚDM, to będziemy bardzo wdzięczni. Jeśli chodzi o sprawy kościelne, to Kościół wszystkie wydatki bierze na siebie, natomiast sprawy komunikacyjne i bezpieczeństwa muszą wziąć osoby, które są za to odpowiedzialne – podkreślił ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Znaczenie porozumienia akcentował także prezydent Pracodawców RP, który mówił, że współpraca pozwoli polskim przedsiębiorcom zdobyć dobrą markę, która będzie procentowała w przyszłości.

Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka odbędą się w lipcu tego roku w Krakowie i Wieliczce. Szacuje się, że weźmie w nich udział nawet 3 mln osób.

RIRM

drukuj