fot. PAP

Wielkanocne święcenie pokarmów

W Wielką Sobotę zgodnie z tradycją w kościołach święcony jest ogień, paschał i woda chrzcielna oraz pokarmy wielkanocne, przynoszone przez wiernych. Wielka Sobota to również czas adoracji Chrystusa złożonego w grobie oraz oczekiwania na Jego zmartwychwstanie.

Tego dnia wierni gromadzą się w kościołach i przy przydrożnych kapliczkach by pobłogosławić pokarm na wielkanocny stół. Przynoszą tzw. „święcone”.

W koszykach umieszczają m.in. jaja, chleb i wędlinę. Każdy z tych produktów ma symboliczne znaczenie mówi ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, kierownik katedry teologii liturgii na Wydziale Teologii KUL im. Jana Pawła II.

Mięso symbolizuje baranka w nawiązaniu do tradycji starotestamentalnej, żydowskiej kiedy święta paschalne związane były z zabijaniem baranka i spożywaniem go w rodzinie. Natomiast chleb przypomina przede wszystkim Jezus Chrystus. On sam o sobie mówi, że jest chlebem, który z nieba stąpił „ (…) a kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki”. Ten chleb, który przynosimy do błogosławieństwa, wszelkiego rodzaju pieczywo ono oznacza także pragnienie przyjęcia Komunii Świętej Jezusa Chrystusa pod postacią chleba – tłumaczy ks. Czesław Krakowiak.

 

Prawo błogosławienia pokarmów mają: kapłani i diakoni oraz ustanowieni przez biskupa albo wyższego przełożonego zakonnego akolici i lektorzy

* * *

 

Chleb –  symbol Komunii świętej. W modlitwie kapłan mówi „ Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław  ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów”.

Mięso –  symbol Baranka Paschalnego; „Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy”.

Sól – symbol ochrony od zepsucia.

Jajka symbol nowego życia; „Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław  te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

RIRM

drukuj