Warszawa: pożegnano śp. ks. prał. Edwarda Żmijewskiego

W parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie zakończyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Edwarda Żmijewskiego. Mszy św. żałobnej przewodniczył ks. abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Transmisję przeprowadziła TV Trwam.

W kazaniu, które podczas Mszy św. żałobnej wygłosił ks. abp. Henryk Hoser, przypominając sylwetkę śp. ks. prał. Edwarda Żmijewskiego, podkreślił, że był on człowiekiem, który łączył w sobie cechy sarmackie i senatorskie, jednocześnie mając ogromne poczucie wartości kapłaństwa.

– Za jego osobą idą i świadczą o nim czyny, których dokonał. Wasza obecność świadczy o tym, jak bardzo owocne było życie kapłańskie ks. prałata. Na pewno wyniósł bardzo wiele ze swojego domu rodzinnego i z ziemi łomżyńskiej, która jest przesiąknięta ewangelią i jest ziemią wydającą ludzi bardzo serdecznych, życzliwych i oddanych innym. To był jego wkład w kapłaństwo, które otrzymał z rąk sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – mówił ks. abp. Henryk Hoser.

Ks. Artur Szajko, wikariusz parafii, mówił, że ks. prałat cieszył się dużym uznaniem swoich parafian.

– Bardzo go szanowali i kochali. Przebywał tu, jako wikariusz, a później proboszcz – w sumie prawie 30 lat. Widać było, jak znakomicie zna parafian, ich adresy, imiona, nazwiska, twarze – to wszystko doskonale pamiętał. Zawsze znajdował czas, aby spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy przychodzili do niego z różnymi sprawami – wspominał ks. Artur Szajko.

Ks. prałat Edward Żmijewski urodził się 21 marca 1942 r. w Godach. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1965 r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posługiwał jako Kapelan Honorowym Jego Świątobliwości i kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej.

Był gorliwym kapłanem kochającym ludzi i Kościół oraz wieloletnim przyjacielem Radia Maryja. Był również przyjacielem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po śmierci męczennika identyfikował jego ciało i transportował je do Warszawy. Gdy w roku 2010 poważnie zachorował, to właśnie za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego przyjaciele i znajomi modlili się o zdrowie dla niego.

Od 1993 r. posługiwał w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie. Zmarł w środę po długiej chorobie. Przeżył 73 lata.

 

RIRM

drukuj