źródło: misja.info

W maju sympozjum środowisk akademickich zaangażowanych w sprawy misji

W dniach 10-11 maja odbędzie się w Poznaniu sympozjum pt. „Akademicki ruch misyjny. Wczoraj – dziś – jutro”. Cel spotkania to odkrycie na nowo wartości akademickiego ruchu misyjnego oraz zdefiniowanie wyzwań stojących przed studentami zaangażowanymi w misyjną działalność. Zgłoszenia na konferencję do 30 kwietnia.

Organizatorami sympozjum są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademickie Koło Misjologiczne im. dr. Wandy Błeńskiej oraz Kleryckie Koło Misyjne Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Do uczestnictwa w sympozjum zaproszone są szczególnie środowiska akademickie działające aktywnie na rzecz misji, w tym kleryckie koła misyjne. Jednak udział w konferencji mogą wziąć wszyscy zainteresowani misyjną działalnością Kościoła.

„Podczas sympozjum chcemy stworzyć przestrzeń dialogu, zbudowaną wokół refleksji naukowej nad aktywnością akademickiego ruchu misyjnego w Polsce, w historii, teraźniejszości i przyszłości oraz umożliwić studentom prezentację działalności środowisk misyjnych, do których należą. Celem spotkania jest odkrycie na nowo wartości i potrzeby istnienia akademickiego ruchu misyjnego oraz zdefiniowanie nowych wyzwań, jakie stoją przed misyjnie zaangażowanymi studentami w dzisiejszym świecie” – informują organizatorzy spotkania.

Podczas konferencji uczestnicy pochylą się nad aktualną sytuacją akademickiego ruchu misyjnego, bogactwem charyzmatów, form i metod działania. Studenci będą mieli możliwość wystąpienia z 10-minutowym referatem. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 kwietnia. Można tego dokonać poprzez formularz internetowy [tu].

RIRM/ misja.info

drukuj