[TYLKO U NAS] O. T. Rydzyk CSsR: Matko Najświętsza, przychodzimy prosić – umocnij nas, usprawnij nas, abyśmy jeszcze bardziej słuchali Ducha Świętego

Matko Najświętsza, przychodzimy prosić – umocnij nas, usprawnij nas, abyśmy jeszcze bardziej słuchali Ducha Świętego. (…) Przychodzimy Cię prosić, uproś nam Ducha Świętego. Niech odnowi nas aż do wielkich owoców. Posługuj się nami – mówił w czasie Apelu Jasnogórskiego podczas XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Nasza Matko i Królowo, przychodzimy dzisiaj do Ciebie 28. raz – apostolska Rodzina Radia Maryja, podobni do ewangelicznego siewcy – jak mówił do Rodziny Radia Maryja Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki. Przychodzimy, ci, którzy są od początku i ci, którzy już przeszli do wieczności. Przychodzimy dziękować, przychodzimy przepraszać za wszystko, co było złe w przeszłości – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Przychodzimy przepraszać za wszystkie bluźnierstwa przeciwko Twojemu Synowi, przeciwko Najświętszemu Sakramentowi, przeciwko Mszy św., przeciwko Tobie w tym przecudownym wizerunku i we wszystkich wizerunkach Twoich. Przepraszać za wszystkie bluźnierstwa i świętokradztwa przeciwko krzyżowi. Przychodzimy przepraszać Cię za gorszenie dzieci, gorszenie od najmniejszych. Twój Syn powiedział: „Lepiej by mu było, gdyby uwiązali kamień u szyi i zatopili w głębokościach morskich, niż miałby zgorszyć tych najmniejszych”. Matko Najświętsza, przychodzimy też prosić – umocnij nas, usprawnij nas, abyśmy jeszcze bardziej słuchali Ducha Świętego. 40 lat temu Twój sługa – „Totus Tuus” wołał nad Polską: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Przychodzimy Cię prosić, uproś nam Ducha Świętego. Niech odnowi nas aż do wielkich owoców. Posługuj się nami! – powiedział dyrektor Radia Maryja.

O. Tadeusz Rydzyk CSsR przypomniał słowa papieża Jana Pawła II o Radiu Maryja.

Dziękujemy Ci jeszcze raz za wszystko. Za to, co było radosne i to, co było trudne. Daj nam zachować żywą nadzieję. Twój sługa św. Jan Paweł II 25 lat temu w czasie I Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do św. Piotra, do Piotra naszych czasów, modlił się za to Radio – za ten apostolski lud, za ewangelicznych siewców. I my dzisiaj modlimy się Jego słowami: „Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez Apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen – zakończył redemptorysta.

RIRM

drukuj