fot. wikipedia.org

Święto św. Łukasza, Ewangelisty

Dziś święto św. Łukasza – patrona lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia. Ks. bp Stefan Regmunt, przewodniczący zespołu KEP ds. duszpasterstwa służby zdrowia i chorych, zwraca uwagę, że wzorem lekarza i osoby zatroskanej o zdrowie i życie człowieka jest sam Jezus Chrystus.

„Jezus przychodzi do wszystkich, którzy się źle mają czy to w płaszczyźnie zdrowia duchowego, psychicznego czy fizycznego” – powiedział  Ks. biskup wskazał na bardzo ważną misję, którą pełnią wszyscy pracownicy służby zdrowia i podziękował za ich ofiarną pracę dla drugiego człowieka. Powierzył również wszystkich swojej modlitwie.

Święto Służby Zdrowia jest dobrą okazją do podziękowania pracownikom medycznym za pełne szacunku, podmiotowe traktowanie chorego. Jest ono tym cenniejsze, że dziś wszyscy jesteśmy  coraz bardziej zabiegani, przybywa nam nowych zadań. Coraz trudniej jest nam traktować człowieka w sposób indywidualny. Jako zatroskanie o właściwe traktowanie osób chorych liczymy na to, że ekonomizacja systemu Służby Zdrowia nietrudni lekarzom i pielęgniarkom służyć choremu w sposób całościowy, a chorym zapewni właściwą realizacje niezbywalnego prawa od ochrony zdrowia – powiedział  ks. bp Stefan Regmunt. 

RIRM1810-lukasz_1

drukuj