13 lipca w Fatimie

Pokój na świecie zapanuje jedynie poprzez ludzi oddanych Maryi, odmawiających Różaniec – powiedziała Maryja 13 lipca 1917 r. podczas trzeciego