Autorstwa Nieznany - Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-R-161, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=724529

Świadek Dziejów Narodu – Kardynał Adam Stefan Sapieha w dokumentach archiwalnych

W czwartek – 14 października – w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Świadek Dziejów Narodu Kardynał Adam Stefan Sapieha w dokumentach archiwalnych”. Wydarzenie zostanie uroczyście otwarte o godz. 9.00 przez rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. prof. dr hab. Roberta Tyrałę.

Po otwarciu konferencji odbędzie się pierwsza zaplanowana sesja „Był wielkim synem swojej Ojczyzny (św. Jan Paweł II)”. W jej ramach głos zabiorą ks. prof. dr hab. Jacek Urban oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki.

Druga sesja rozpocznie się o godz. 11:00. Będzie nosić tytuł „Kardynał Adam Stefan Sapieha jako…”. Prelekcje wygłoszą w niej: mgr Magdalena Marosz, dr hab. Łucja Marek oraz dr Anna Czocher, mgr Sławomir Furtak oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki, mgr Maria Konieczna oraz mgr Stanisława Piotrowska, dr hab. Cecylia Kuta oraz dr Rafał Opulski.

Trzecia sesja „Pozostanie wśród nas duchem swych czynów” rozpocznie się o godz. 13.30. Głos zabiorą wówczas: ks. prof. dr hab. Józef Marecki, mgr Stanisława Piotrowska, ks. dr Wacław Umiński CM. Z kolei Piotr Bunar, dyrektor wydawnictwa AVALON, przedstawi publikację „Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) w dokumentach archiwalnych”.

Po trzeciej sesji przewidziana jest dyskusja oraz podsumowanie konferencji.

Konferencja jest podsumowaniem projektu „Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) w dokumentach archiwalnych” realizowanego w ramach programu ministra edukacji i nauki pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2021. Celem projektu było pozyskanie źródeł archiwalnych związanych z życiem i działalnością ks. kard. Adama Stefana Sapiehy przechowywanych w archiwach w Polsce i poza jej granicami, a następnie ich wybór, opracowanie i udostępnienie w formie publikacji. Przeprowadzono kwerendę w ponad 40 archiwach i bibliotekach krajowych oraz zagranicznych. Wybrane materiały źródłowe podzielono na pięć grup tematycznych: działalność duszpasterska, kościelno-organizacyjna, charytatywna, społeczna i polityczna księdza Kardynała.

Na bazie pozyskanych materiałów zespół historyków przygotował pięciotomową publikację, w której znajdują się łącznie 553 teksty źródłowe.

Tom I – Działalność duszpasterska, red. Magdalena Marosz

Tom II – Działalność organizacyjno-kościelna, red. Anna Czocher, Łucja Marek

Tom III – Działalność charytatywna, red. Sławomir Furtak, ks. Józef Marecki

Tom IV – Działalność społeczna, red. Maria Konieczna, Stanisława Piotrowska

Tom V – Działalność polityczna, red. Cecylia Kuta, Rafał Opulski.

radiomaryja.pl

drukuj