fot. PAP/EPA

Sakrament pojednania uściskiem Bożego Miłosierdzia

Sprawowanie sakramentu pojednania oznacza bycie otoczonym serdecznym uściskiem nieskończonego miłosierdzia Ojca- powiedział dziś Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, Eucharystię i bierzmowanie, człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Jednak z powodu grzechu może je utracić, żeby do tego nie doszło, Pan Bóg daje nam możliwość skorzystania z „sakramentów uzdrowienia”, tzn. z sakramentu pojednania oraz namaszczenia chorych – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Sakrament pokuty i pojednania wypływa bezpośrednio z tajemnicy paschalnej. To w wieczór Zmartwychwstania Pan ukazał się uczniom w Wieczerniku, mówiąc do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ten fragment Ewangelii – jak podkreśla Ojciec Święty Franciszek – ukazuje nam głębszą dynamikę zawartą w tym sakramencie. Odpuszczenie grzechów nie jest czymś, co możemy dać sobie sami. Nie jest też wynikiem naszych wysiłków. Ale jest darem Ducha Świętego, który napełnia nas miłosierdziem i łaską, wypływającymi z przebitego serca Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wspólnota chrześcijańska jest miejscem, w którym Duch Święty się uobecnia. Dzięki wielkiej miłości Boga odnawia nasze serca i jednoczy wszystkich braci w Chrystusie Jezusie.

– Właśnie dlatego nie wystarcza prośba o przebaczenie w swoim umyśle i sercu, ale trzeba z ufnością i pokorą wyznać swoje grzechy słudze Kościoła. W sprawowaniu tego sakramentu kapłan nie reprezentuje jedynie Boga, lecz całą wspólnotę, która rozpoznaje siebie w słabości każdego ze swych członków, która ze wzruszeniem wysłuchuje jego skruchę, która się z nim jedna oraz dodaje mu otuchy i towarzyszy na drodze nawrócenia a także dojrzewania ludzkiego i chrześcijańskiego – powiedział Ojciec Święty.

Sakrament pojednania jest prawdziwym skarbem powierzonym Kościołowi. Często jednak – jak akcentuje Papież – grozi nam zapomnienie o nim czy też zaniechanie go. Przyczyny tego mogą być różne: lenistwo, wstyd czy coraz częstsze – zmniejszenie poczucia grzechu – zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Dlatego ważne jest, by pamiętać i dbać ze wszystkich sił o ten jakże ważny sakrament, który pomaga nam w zjednoczeniu się z Bogiem i drugim człowiekiem.

– Drodzy przyjaciele, sprawowanie sakramentu pojednania oznacza bycie otoczonym serdecznym uściskiem: jest to uścisk nieskończonego miłosierdzia Ojca, który przekazuje nam całą swoją radość ponieważ nas odnalazł, przyjął nas na nowo do Siebie. Pozwólmy więc, aby Jego miłość nas odrodziła na nowo jako dzieci i pojednała z Nim, z samymi sobą oraz braćmi – tłumaczył papież Franciszek.

Na zakończenie Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:

– W sobotę przypada Święto Katedry św. Piotra Apostoła – dzień szczególnej łączności wierzących z następcą św. Piotra i Stolicą Apostolską. Dziękuję wam wszystkim za pamięć modlitewną w intencji mojej papieskiej posługi, za świadectwo życia dawane Chrystusowi i budowanie wspólnoty Kościoła. W duchu wdzięczności z serca błogosławię wam i waszym bliskim! – mówił Papież.

RIRM 

drukuj