Rozważania na Drugi Tydzień Adwentu – Sobota

Jan Chrzciciel jest jednym z takich znaków, który wskazał na Jezusa i przygotował Jego przyjście. Wypełnił on podstawowe zadanie wszystkich proroków: być ręką wskazującą przychodzącego Mesjasza.

Rozważania na Drugi Tydzień Adwentu

Sobota Drugiego Tygodnia Adwentu

15 grudzień 2012 rok

CZYTANIA

Bóg daje znaki, aby pokazać to, co ma zamiar zrobić.

Jan Chrzciciel jest jednym z takich znaków, który wskazał na Jezusa i przygotował Jego przyjście. Wypełnił on podstawowe zadanie wszystkich proroków: być ręką wskazującą przychodzącego Mesjasza.

Jan jest ostatnim i największym prorokiem starego przymierza. Żydzi spodziewali się, że gdy Mesjasz przyjdzie, pojawi się z nim również prorok Eliasz, który ogłosi jego obecność. Właśnie Jan Chrzciciel wypełnia rolę Eliasza i przygotowuje drogę na przyjście Chrystusa, głosząc chrzest nawrócenia i odnowy.

My również, zanurzeni w adwentowe czuwanie, musimy znów przygotować się na przyjcie Pana odwracając się od grzechu i tego wszystkiego, co powstrzymuje nas od życia wartościami ewangelii.

Czy jesteś przygotowany na spotkanie z Panem kiedy powróci w chwale?

W tym adwentowym czasie módlmy się by nikt nie został pozbawiony przyjaciół, znajomych, nowych ewangelizatorów, którzy podobnie jak prorocy, będą w stanie przynieść im Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Autor: O. Andrzej Szorc CSsR – Misjonarz Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie – Zamość

Źródło: http://www.slowo.redemptor.pl/

drukuj