Przybywa umocnić wiarę

Ks. bp Dominik Duka, ordynariusz diecezji Hradec Kralowe:Jestem przekonany, że pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI przyczyni się do dalszego umocnienia wiary wśród naszych katolików. A te trzy papieskie dni będą charakteryzowały się: sobota – wiarą, niedziela – nadzieją, poniedziałek – miłością.

Po bardzo trudnych dla Kościoła w Czechosłowacji czasach komunistycznych dzisiaj jego sytuacja jest nieco lepsza, choć w porównaniu z rokiem 2003 ilość parafii w naszej diecezji zmniejszyła się z 447 do 287. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Czech była dla nas momentem wolności, bardzo wielkiej euforii. Pierwszą Mszę św. Ojciec Święty sprawował wtedy w Pradze w miejscu, w którym władze komunistyczne organizowały zawsze manewry wojskowe, manifestacje 1-majowe. Była to Eucharystia celebrowana w wolnym państwie i w Kościele na nowo wolnym!
Od tego czasu nastąpiło odrodzenie strukturalne Kościoła rzymskokatolickiego w Czechach. W okresie komunizmu nie było w naszym kraju żadnego fakultetu teologicznego, działało tylko jedno seminarium duchowne. Dzisiaj mamy trzy wydziały teologiczne działające w ramach uniwersytetów w Pradze, Ołomuńcu i w Czeskich Budziejowicach. Powstało kilkanaście klasztorów żeńskich i męskich oraz ponad 100 szkół katolickich. W diecezji Hradec Kralowe mieszka ponad 1,2 mln osób, z których przeszło połowa była chrzczona w Kościele katolickim. Swoją duszpasterską posługę pełni u nas 225 kapłanów, w tym także z Polski i Słowacji, za co jesteśmy bardzo wdzięczni tamtejszym władzom kościelnym, oraz 40 diakonów stałych i ponad 100 asystentów pastoralnych.
Pierwszy raz Ojciec Święty Benedykt XVI został zaproszony do Czech w roku 2004. Podczas wizyty „ad limina” ks. kard. Miroslav Vlk zaproponował Papieżowi, aby przebywając w rodzinnej Bawarii, przyjechał na kilka godzin do Pragi i celebrował Mszę św. w tamtejszej katedrze. Tego się niestety nie udało wtedy zrealizować. W programie rozpoczynającej się właśnie pielgrzymki w pierwszym dniu niezwykle ważne będzie spotkanie z duchowieństwem w katedrze praskiej. Spodziewam się, że niedzielna Eucharystia w Brnie będzie wielką manifestacją wiary mieszkańców naszego kraju. W ostatnim dniu pielgrzymki Benedykt XVI będzie przebywał m.in. w Starej Bolesławi. Będzie tam celebrował Eucharystię w najstarszym sanktuarium maryjnym w Czechach pochodzącym z XIV wieku. Spotka się także z młodzieżą. Z dużym zainteresowaniem oczekujemy na zapowiedziane w tym mieście przemówienie Ojca Świętego charakteryzujące dwudziestoletni okres narodzin państwa i Kościoła w Czechach.

not. MZ

drukuj