Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedziane na placu Hiszpańskim w Rzymie

Drodzy bracia siostry!Również i tego roku zaplanowaliśmy spotkanie tutaj na Placu Hiszpańskim, aby oddać cześć Niepokalanej Dziewicy z okazji Jej uroczystego święta. Do was, którzy przybyliście tak licznie i do wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, kieruję słowo mojego serdecznego pozdrowienia. Zebraliśmy się wokół tej historycznej statuy, która cała przybrana jest kwiatami, które są znakiem miłości i czci ludu miasta Rzymu do Matki Jezusa. A najpiękniejszym darem, Jej najbardziej miłym, jaki my możemy ofiarować, jest nasza modlitwa, ta, którą mamy w sercu i jaką zanosimy za Jej pośrednictwem. Jest to modlitwa dziękczynienia i prośby: dziękczynienia za dar wiary i za wszystko dobro, jakie codziennie otrzymujemy od Pana Boga; oraz prośby w różnych potrzebach, za rodzinę, o zdrowie, o pracę i na okazję każdej trudności, jaką przynosi nam życie.

Kiedy tu przychodzimy, szczególnie z okazji 8 grudnia, czymś o wiele ważniejszym jest to, co otrzymujemy od Maryi, aniżeli to, co Jej składamy w ofierze. Istotnie, Ona ofiaruje nam przesłanie skierowane do każdego z nas, do miasta Rzymu i do całego świata. Także ja, jako Biskup tego miasta przychodzę, aby móc Jej słuchać, przychodzę nie tylko ze względu na mnie samego, ale przez wzgląd na wszystkich. I cóż mówi nam Maryja? Ona przemawia do nas poprzez Słowo Boga, które w Jej łonie stało się Ciałem. Jej „przesłaniem” jest nie Kto inny, jak sam Jezus, który jest całym Jej życiem. To dzięki Niemu i dla Niego jest Ona Niepokalaną. I jak Syn Boży stał się człowiekiem dla nas, tak również i Ona jako Matka została zachowana od grzechu ze względu na nas wszystkich jako zadatek Bożego zbawienia dla każdego człowieka. W ten sposób Maryja mówi nam, że jesteśmy wezwani do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, abyśmy w naszym ostatecznym przeznaczeniu mogli być niepokalanymi, czyli całkowicie i ostatecznie wolnymi od zła. Mówi nam to poprzez swoją świętość, przez swoje spojrzenie pełne nadziei i współczucia, kiedy wypowiada słowa takie jak te: „Nie bój się synu, Bóg cię kocha; kocha cię osobiście, myślał o tobie zanim się narodziłeś i powołał cię do istnienia, aby napełnić cię miłością i życiem; z tej racji wyszedł ci na spotkanie, stał się takim jak ty, stał się Jezusem, Bogiem-Człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu; oddał siebie samego za ciebie aż do śmierci na krzyżu; w ten sposób obdarzył cię życiem nowym, wolnym, świętym i niepokalanym” (por. Ef 1, 3-5).

Takie orędzie przekazuje nam Maryja i porusza mnie ono, gdy przybywam tutaj, w tę Uroczystość, ponieważ czuję go jako orędzie skierowane do całego Miasta, do wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy żyją w Rzymie: również do tych, którzy są tego nieświadomi, którzy nawet nie pamiętają, że dzisiaj mamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia; do tych, którzy czują się sami i opuszczeni. Wzrok Maryi jest wzrokiem Boga spoglądającego na każdego. Spogląda ona na nas z tą miłością Ojca i błogosławi nam. Zachowuje się jako nasza „Orędowniczka” – tak jak ją też wzywany w modlitwie Salve Regina: „Orędowniczko nasza” (Advocata nostra). Nawet gdyby wszyscy mówili o nas źle, Ona, Matka, mówiłaby dobrze, ponieważ jej niepokalane serce współbrzmi z Bożym miłosierdziem. W ten sposób też patrzy Ona na Miasto, nie na jakiś anonimowy aglomerat, ale jak na jakiś gwiazdozbiór, gdzie Bóg zna wszystkich osobiście po imieniu, jednego po drugim, i wzywa abyśmy świecili Jego światłem. A ci, którzy w oczach świata są pierwszymi, dla Boga są ostatnimi, a ci, którzy są małymi, dla Boga są wielkimi. Matka spogląda na nas tak, jak Bóg spojrzał na Nią, pokorną dziewczynę z Nazaretu, nic nieznaczącą w oczach świata, lecz wybraną i drogocenną dla Pana Boga. Rozpoznaje w każdym z nas podobieństwo z Jej Synem Jezusa, nawet jeśli tak bardzo różnimy się od Niego! A kto lepiej od Niej zna moc Bożej łaski? Kto lepiej od Niej wie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, który jest w stanie nawet wyprowadzić dobro ze zła?

Oto, drodzy bracia i siostry, przesłanie, jakie otrzymujemy tutaj, u stóp Maryi Niepokalanej. Jest to przesłanie ufności dla każdej osoby w tym mieście i na całym świecie. Jest to orędzie nadziei, zbudowanej nie na słowach, lecz potwierdzone historią Jej życia: Ona, kobieta z naszego rodu, która wydała na świat Syna Bożego i dzieliła z Nim całe własne życie. Dzisiaj mówi do nas: to jest również i twoje przeznaczenie, przeznaczenie wasze i wszystkich ludzi: być świętymi jak nasz Ojciec, być nieskalanymi jak nasz Brat Jezus Chrystus, być umiłowanymi dziećmi, adoptowanymi dziećmi dla budowania jednej wielkiej rodziny, bez granic narodowych, bez różnicy na kolor skóry, bez granic językowych, ponieważ jest tylko jeden Bóg i Ojciec każdego człowieka.

Dziękujemy Ci, o Niepokalana, że jesteś zawsze z nami! Czuwaj zawsze nad naszym miastem: pocieszaj chorych, dodawaj odwagi młodym, wspieraj rodziny. Wlewaj siłę, abyśmy odrzucali zło w każdej postaci a wybierali dobro, nawet wówczas, kiedy ono kosztuje i każe pójść pod prąd. Daj nam radość czucia się kochanymi przez Pana Boga, błogosławionymi przez Niego i przeznaczonymi do bycia Jego dziećmi.

Dziewico Niepokalana, Najsłodsza nasza Matko, módl się za nami!

 

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl