Poświęcono kościół bł. Jana Pawła II z udziałem Episkopatu

Z udziałem Episkopatu Polski poświęcony został w niedzielę kościół bł. Jana Pawła II w Sanktuarium bł. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. „Centrum nie jest pomnikiem, ale ważnym miejscem spotkania z osobą Jana Pawła II” – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz. 

Świątynia ta, wraz z całym centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności Bogu za wyjątkowego syna narodu polskiego, który w naszym pokoleniu został następca św. Piotra, pasterzem Kościoła powszechnego i duchowym przywódcą współczesnego świata – podkreślił metropolita krakowski na początku Mszy św. 

Jan zaznaczył, wzniesiona w Krakowie świątynia i powstające stopniowo centrum Jana Pawła II przygotowują wiernych do kanonizacji błogosławionego papieża. „Modlimy się również dzisiaj o dar tej kanonizacji, ufając że nastąpi ona w niedługim czasie” – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Według niego Centrum „Nie lękajcie się!” jest hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, ale także podjęciem dziedzictwa myśli i ducha, jakie zostawił.

Chcemy to dziedzictwo twórczo rozwijać, chcemy w jego świetle stawiać czoło nowym wyzwaniom, a także przekazać je następnym pokoleniom -zadeklarował ks. kard. Dziwisz. 

„To duchowy testament błogosławionego Jana Pawła II stał się fundamentem tutejszego Centrum, tu będziemy zawsze wolni od lęku i tu będziemy się starać uwalniać ludzi od lęku i zagrożeń współczesnego świata” – dodał.

Podczas niedzielnej uroczystości 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich obchodzą: metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Jan Zając i biskup diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy. Jest to także 25. rocznica sakry biskupiej metropolity warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza i biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Jana Szkodonia. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich obchodzi biskup Grzegorz Ryś, zaś 20-lecie kapłaństwa świętuje biskup Damian Muskus (obaj z archidiecezji krakowskiej).

PAP/RIRM

drukuj