Pontyfikat zainaugurowany w Niedzielę Misyjną… – Jan Paweł II i misje


„W niedzielę, 22 października ubiegłego roku, kiedy rozpoczynałem apostolskie posługiwanie – a data ta zbiegła się szczęśliwie ze Światowym Dniem Misyjnym w Kościele katolickim – pośród ważnych myśli, które w tej uroczystej chwili nurtowały mój umysł, nie mogłem pominąć zawsze aktualnego i palącego problemu rozszerzania królestwa Bożego w niechrześcijańskich narodach” – wspominał Jan Paweł II w 1979 roku. Ojciec Święty niejednokrotnie stawiał Kościołowi w Polsce pytanie o jego zaangażowanie misyjne. Zdaniem dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. Jana Piotrowskiego, misyjny testament Jana Pawła II wciąż czeka na pełną realizację.


– Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. był wydarzeniem przełomowym nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale i dla Kościoła powszechnego. Dla naszego kraju okazał się on takim, mimo że istniejący wówczas porządek społeczno-polityczny wydawał się być ugruntowanym stanem polskiej rzeczywistości, stanem, w którym wspólnota Kościoła katolickiego, a także inne wspólnoty wyznaniowe zarówno chrześcijańskie, jak i niechrześcijańskie żyły od wielu lat – mówi ks. prał. Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. – Z pontyfikatem Jana Pawła II odżyła nadzieja, której imieniem stała się bardzo szeroko rozumiana solidarność – przede wszystkim solidarność miłości, która została ofiarowana światu w osobie Jezusa Chrystusa, co przypomniał nam Ojciec Święty w programowej encyklice „Redemptor hominis” – wyjaśnia ks. Piotrowski, dodając, że dzięki Janowi Pawłowi II Kościół w Polsce zaczął uczyć się na nowo solidarności w wierze z Kościołem powszechnym.

W dniu inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 r. Jan Paweł II wypowiedział słowa, które brzmią echem do dzisiaj: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju”. Chwilę potem dodał: „Właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny, czyli modli się, rozważa, działa, aby Chrystusowe słowa życia dotarły do wszystkich ludzi i zostały przez nich przyjęte jako orędzie nadziei, zbawienia, ogólnego wyzwolenia”. Już na pierwszym konsystorzu Jan Paweł II powiedział do kardynałów: „Największą troską mego serca są misje”. W programowej encyklice „Redemptor hominis” też czytamy o potrzebie zaangażowania w dzieło misyjne: „Jezus Chrystus jest stałym początkiem i nieustającym ośrodkiem Misji, jaką Sam Bóg skierował do człowieka. W tej Misji musimy wszyscy uczestniczyć, musimy skupić w niej wszystkie nasze siły, jest ona bowiem jakby bardziej jeszcze potrzebna ludzkości naszej epoki niż kiedykolwiek”. W pierwszym orędziu Jana Pawła II z okazji Światowego Dnia Misyjnego (21 X 1979), Papież wyjaśniał: „Szacunek dla człowieka i uznanie wartości tego, co on sam w głębi swego ducha wypracował w zakresie najgłębszych i najważniejszych spraw – oto podstawowe zasady wszelkiej działalności misyjnej, pojmowanej jako roztropny, właściwy i pracowity siew ewangeliczny, a nie jako wyrywanie z korzeniami tego, co posiada wewnętrzną i pozytywną, autentycznie ludzką wartość”.

W 1978 roku na wszystkich kontynentach świata pracowało 826 polskich misjonarzy, pochodzących z wielu zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich oraz niewielka grupa polskich kapłanów diecezjalnych zwanych fideidonistami i kilka osób świeckich. – Po dziesięciu latach od pamiętnego dnia wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową nadeszły zmiany ustrojowe w naszej Ojczyźnie. W tym czasie staliśmy się też bogatsi nauczaniem Papieża oraz świadectwem wiary, jakie wyŹzwolił on wśród wiernych podczas pielgrzymek apostolskich. Odnowione w 1989 roku Papieskie Dzieła Misyjne oraz systematyczna aniŹmacja misyjna prowadzona przez różne środowiska w Polsce nadały Kościołowi w Polsce nowy misyjny dynaŹmizm – mówi ks. Piotrowski. Dyrektor krajowy PDM w Polsce przypomina, że Ojciec Święty niejednokrotnie stawiał Kościołowi w Polsce pytanie o jego zaangażowanie misyjne. – W jubileuszowym roku 2000 na Placu św. Piotra w RzyŹmie Ojciec Święty przypomniał nam, że Kościół powszechny z nadzieją patrzy na słuŹgi Ewangelii z Polski. Słowa te w jakiś sposób są dla nas misyjnym testamentem Jana Pawła II, który czeka na pełną realizację.

Według tegorocznych danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, na świecie pracuje 2 106 polskich misjonarzy. Większość z nich to osoby konsekrowane – 1 128 księży i braci oraz 626 sióstr zakonnych. Na misjach pracuje aktualnie 311 księży diecezjalnych. Najmniej liczną grupę stanowią świeccy misjonarze – 41 osób.

Jan Paweł II nie ograniczał troski o misje do kwestii liczebności misjonarzy, dobitnie wskazywał, że za misje odpowiedzialni są wszyscy wierni. „Ci, którzy otrzymali dar wiary, cieszą się nauką Chrystusa i uczestniczą w sakramentach Jego Kościoła, właśnie mocą przykazania miłości i – powiedziałbym – przez solidarność miłości nie mogą nie interesować się milionami braci, którym Dobra Nowina nie została jeszcze przekazana. Powinni oni uczestniczyć w pracy misyjnej przede wszystkim przez modlitwę i ofiarę własnych cierpień. Jest to najbardziej skuteczny sposób współpracy od chwili, gdy na Kalwarii Chrystus na krzyżu dokonał swego dzieła Odkupienia” – pisał w pierwszym orędziu na Światowy Dzień Misji.

Papież wielokrotnie wskazywał na rolę Papieskich Dzieł Misyjnych, poprzez które każdy wierzący może się włączyć w konkretną pomoc na rzecz misji. „Taka pomoc, organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne – naczelny i urzędowy organ Stolicy Apostolskiej, przeznaczony do animacji i współpracy misyjnej – będzie stopniowo sprawiedliwie rozdzielana według potrzeb i wymagań młodych Kościołów” – wyjaśniał Papież. Dodawał też, że „Papieskie Dzieła Misyjne zapewniają w szerokim zasięgu skuteczną koordynację wszelkich oczekiwań i próśb. To z nich wywodzi się rozległa sieć chrześcijańskiej miłości ze wszystkimi swoimi rozgałęzieniami. Racja ich istnienia jednak nie ogranicza się tylko do funkcji organizacyjnej. Powołane są one ponadto do czynnego pośrednictwa i łączności międzykościelnej, przez popieranie częstych braterskich kontaktów między Kościołami, cieszącymi się od dawna tradycją chrześcijańską, a tymi, które zostały niedawno założone. Jest to funkcja tym wyższa, że bezpośrednio odzwierciedla i ułatwia krążenie miłości”.

Najbliższy Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony 19 października. Przy tej okazji we wszystkich kościołach w Polsce taca będzie przeznaczona na rzecz Papieskich Dzieł Misyjnych. W Polsce Niedziela Misyjna rozpocznie Tydzień Misyjny, obchodzony pod hasłem „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”.

(PDM/ md c Biuro Prasowe KEP 2008)

drukuj

Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl