pixabay.com

Początek Adwentu – radosnego czasu oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa

Dziś rozpoczynamy Adwent, czyli radosny czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Jest to okres obejmujący cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem. Jednocześnie Adwent dzieli się na dwie części. Do 16 grudnia Kościół podkreśla czas oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa na koniec czasów. Ostatni tydzień stanowi natomiast bezpośrednie przygotowanie do Bożego Narodzenia.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz wskazał jak owocnie przeżyć czas Adwentu.

Kościół w swojej mądrej pedagogii proponuje nam trochę nastrojowe, działające również na emocję przeżycia, ale przede wszystkim przeżycia budujące naszą więź z Bogiem, poprzez Maryję, Matkę Nadziei, naszej nadziei. To wszystko odbywa się poprzez pobożność, która wyraża się m.in. w czasie rorat, poprzez rekolekcję, przez nasze osobiste wyrzeczenia, ponieważ często wiążemy radosny czas Adwentu z pewną forma ograniczeń – podkreślił duchowny.

W przypadającą dziś pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który w Kościele w Polsce przebiegać będzie pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp Andrzej Czaja, zachęcił w tym kontekście do zwracania większej uwagi na sposób świętowania niedzieli.

Powinniśmy bardziej zadbać o to, by nasz dom stał się Kościołem Domowym. Powinniśmy wszyscy w naszych domach budować wspólnotę kościelną, a w związku z tym nasz dom powinien być domem i szkołą komunii, ponieważ Kościół jest wspólnotą. Drugie zadanie, to zadanie głoszenia Chrystusa słowem, ale też czynem. To jest wychodzenie, ale też dostrzeganie ludzi w potrzebie. Bardzo ważne jest, abyśmy rozwijali w sobie ducha misyjnego i jednocześnie angażowali się w bardzo konkretną posługę – akcentował ks. bp Andrzej Czaja.

Charakterystycznym symbolem Adwentu są roraty, czyli Msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny sprawowane zazwyczaj wcześnie rano. Podczas Adwentu na ołtarzach w kościołach zapalane są kolejno cztery świece oznaczające niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

RIRM

drukuj