Parlamentarzyści u Matki Bożej Bolesnej

W Świętej Wodzie po raz 13-ty odbywa się dziś Pielgrzymka parlamentarzystów, Administracji rządowej i samorządowej do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.00 wspólna modlitwą różańcową do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Centralnym punktem pielgrzymowania będzie Msza Św pod przewodnictwem  ks. abp. seniora Stanisława Mokrzyckiego, sprawowana w południe na Wzgórzu Krzyży.

Spotkania są  ściśle związane z tym wzgórzem – mówi ks. dr Jarosław Grzegorczyk z komitetu Organizacyjnego pielgrzymki.

Pielgrzymka rozpoczęła się kiedy w archidiecezji białostockiej w Świętej Wodzie powstawało Wzgórze Krzyży. To wzgórze miało być pomnikiem wielkiego jubileuszu roku 2000, jako wotum wdzięczności za dwa tysiące lat chrześcijaństwa. Miało tez symbolizować przyszłość. Pokazywać kierunek. Chcemy, że by ta pielgrzymka była kontynuowana nieustannie wiary tego środowiska tak bardzo ważnego.  Jako motto umieściliśmy słowa Papież Benedykta XVI, które przypomina nam o tym byśmy budowali  wszyscy razem, angażowali się żarliwie w umacnianie Królestwa Bożego na ziemi. To nam każe odnawiać zapał żarliwość i gorliwość w naszej codziennej służbie – powiedział ks. dr Jarosław Grzegorczyk.

Pielgrzymka do Świętej Wody to czas wspólnej modlitwy i spotkania ponad podziałami– mówi poseł Krzysztof Jurgiel.

– Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej od 13 lat udajemy się na modlitwę. Chcemy powierzyć Matce sprawy naszego regionu i Ojczyzny. Jest to spotkanie ponad partyjne, można porozmawiać, pomodlić się. Przypomnieć o tym, że na sza praco to jest służba dla ludzi, powinna być pokora. Będziemy też  prosili o światło mądrości i wytrwałość – to jest cel pielgrzymki –  powiedział poseł Krzysztof Jurgiel.

RIRM

 

drukuj