Papież wzywa Kościół do większej obecności w mediach

Papież Franciszek zwrócił uwagę duchownych na potrzebę „większej obecności Kościoła w świecie środków przekazu” , aby w ten sposób móc lepiej rozumieć „oczekiwania, wątpliwości i nadzieje” współczesnych.

Papież wypowiadał się podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia Papieskiej Rady do spraw Komunikacji Społecznej. Zachęcił zebranych do szerszego korzystania z nowych technologii medialnych, ale jednocześnie podkreślił, że ważna jest treść przekazu nie „uzyskanie nowoczesnych technologii, chociaż są one potrzebne do aktualnej i znaczącej obecności Kościoła”.

 Na wstępie spotkania zwrócił uwagę na znaczenie mediów  w  kwestii ogólnoludzkiej komunikacji.

„Środki przekazu stopniowo stały się dla wielu ich zwykłym środowiskiem, siecią, za której pomocą ludzie się komunikują i rozszerzają horyzont swych kontaktów i więzi” – powiedział Ojciec św.

Jednocześnie ostrzegł przed „ograniczeniami i szkodliwymi aspektami tego środowiska”. Franciszek zachęcał duchownych do udziału w dialogu ze współczesnymi mężczyznami i kobietami, aby w ten sposób postarać się lepiej zrozumieć ich „oczekiwania, wątpliwości i nadzieje”.

„W erze obecnej, erze globalizacji, jesteśmy świadkami coraz większej dezorientacji i samotności; utrudnia to nawiązywanie głębszych więzi. Trzeba więc umieć prowadzić dialog. Nasza obecność powinna polegać na słuchaniu, prowadzeniu dialogu i zachęcaniu „ – powiedział Franciszek.

Papież dodał, że nie jest to „problem o charakterze głównie technologicznym”.

„Trzeba bowiem zadać sobie pytanie: czy potrafimy, również na tym polu, głosić Chrystusa?”, „rozgrzać serca” współczesnych ludzi – wyjaśnił Ojciec św.

PAP

drukuj