fot. PAP/EPA

Papież Franciszek wzywa do sprzeciwu wobec retoryki strachu i nienawiści

Papież Franciszek przyjął w Watykanie przywódców religijnych Korei Południowej. Podczas spotkania wezwał przybyłych gości do sprzeciwu wobec retoryki strachu i nienawiści.

Papież Franciszek spotkał się z koreańskimi przywódcami religijnymi w niespokojnym czasie. Ostatnie napięcia pomiędzy Koreą Północną a innymi krajami budzą strach wśród milionów ludzi. Papież wezwał liderów religijnych do otwartej współpracy w procesie szerzenia dobra i pojednania na świecie.

– Jesteśmy wezwani do bycia orędownikami pokoju, głoszącymi i ucieleśniającymi styl wolny od przemocy, nacechowany pokojem, jak i słowami różniącymi się od narracji strachu oraz gestami sprzeciwiającymi się retoryce nienawiści – powiedział Ojciec św. Franciszek.

Papież podkreślił także, jak ważna jest pokora i wytrwałość w dążeniu do pokoju.

  – Musimy słuchać wołania wielu tych, którzy wyrzekają się wojny i błagają o większą zgodę między osobami i wspólnotami, między narodami i państwami – dodał.

Ojciec Święty wymienił najważniejsze kwestie, na których muszą skupić się duchowi przywódcy narodów. Wśród nich są między innymi: godność osoby ludzkiej, problem głodu i ubóstwa, korupcja oraz przemoc.

TV Trwam News/RIRM

drukuj