Papież Franciszek: Nie zadawajmy cierpienia Kościołowi przez nasz egoizm

Kościół nie jest stowarzyszeniem charytatywnym, kulturalnym czy politycznym, ale jest żywym organizmem, który podąża i działa w dziejach – powiedział Ojciec Św. Franciszek.

Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież zatrzymał się nad naturą kościoła jako ciała Chrystusa na co wskazuje Sobór Watykański II.

Ojciec Święty akcentował, że obraz ciała pomaga nam zrozumieć to głębokie powiązanie jakie istnieje pomiędzy Kościołem a Chrystusem, który jest głową Kościoła.

– Jeśli oddziela się głowę od reszty ciała, cała osoba nie może przeżyć. Tak też jest i w Kościele. Musimy się łączyć z Jezusem. Tak jak w ciele, aby ono żyło, ważne jest, by przepływała energia życiowa. Musimy pozwolić na to, żeby Jezus działał w nas, aby prowadziło nas Jego słowo i karmiła oraz ożywiała Jego eucharystyczna obecność. Jego miłość powinna dawać nam siłę do miłowania bliźniego – powiedział Ojciec Święty.       

Papież przypomniał też słowa św. Pawła, który mówi, że podobnie jak członki ciała ludzkiego, choć są różne i liczne, to tworzą jedno ciało, tak też wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu, w jednym ciele.

Tak więc w Kościele istnieje rozmaitość, różnorodność zadań i funkcji. Nie ma banalnej jednolitości, ale bogactwo darów rozdzielanych przez Ducha Świętego – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów, w tym także pątników
z Polski.

– Drodzy polscy pielgrzymi prośmy Boga, aby pomógł nam członkami ciała Kościoła, zawsze głęboko zjednoczonymi z Chrystusem. Módlmy się o to, żebyśmy nie zadawali cierpień Kościołowi przez nasz egoizm, podziały i konflikty. Niech Pan nam pomoże być żywymi członkami połączonymi jedyną siłą miłości, jaką Duch Św. rozlewa w naszych sercach. Z serca Wam Błogosławię – dodał Ojciec Św.

RIRM

drukuj