fot. PAP/EPA

Ojciec św. rozpoczął wizytę w Peru

Ojciec Święty Franciszek rozpoczął swoją wizytę w Peru. Pielgrzymka potrwa do niedzieli. Przebiega pod hasłem „Zjednoczeni w nadziei”. W stolicy Peru – Limie papież spotka się dziś z prezydentem tego kraju i wygłosi przemówienie do przedstawicieli wszystkich władz. Spodziewany jest mocny głos Ojca Świętego dot. korupcji. Transmisję poszczególnych punktów pielgrzymki nadają Radio Maryja i TV Trwam.

W mieście Puerto Maldonado zaplanowano natomiast spotkanie z ludnością Amazonii. Jej przedstawicielom Ojciec Święty ma wręczyć swą ekologiczno-społeczną encyklikę „Laudato si’”.

Ks. prof. Marek Chmielewski z KUL mówi, że tę pielgrzymkę można odczytywać, jako pewnego rodzaju dopowiedzenie do nauczania papieskiego zawartego zwłaszcza we wspomnianej encyklice.

– Rzecz znamienna, że na terenie Chile, Peru i graniczącej z nimi Boliwii  rozciąga się ten jakże istotny dla klimatu Ziemi obszar Amazonii – z jednej strony dziewiczy, uroczy, a z drugiej strony bezwzględnie niszczony przez różne grupy społeczne mające w tym określone interesy – przede wszystkim finansowe. Spodziewamy się, że Ojciec Święty również i w tym względzie zabierze głos, upominając się o ochronę naturalnego środowiska, które jest dziedzictwem całej ludzkości – podkreśla ks. prof. Marek Chmielewski.

Pielgrzymkę do Peru poprzedziła wizyta Ojca Świętego w Chile, gdzie spotkał się m.in. z ofiarami reżimu gen. Augusto Pinocheta i prześladowań w latach 70. Wizyta w tym kraju przebiegała pod hasłem „Pokój mój daję wam”.

To 22. podróż zagraniczna obecnego następcy św. Piotra i czwarta jego pielgrzymka do Ameryki Południowej.

RIRM

drukuj