O. prof. Andrzej Wodka CSsR mianowany Prezesem Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie

Polski redemptorysta o. prof. Andrzej Wodka został mianowany Prezesem Akademii Alfonsjańskiej – Wyższego Instytutu Teologii Moralnej w Rzymie. Redemptorystę mianował Wielki Kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, ks. kard. Agostino Vallini, Wikariusz Generalny Ojca Świętego Franciszka dla rzymskiej diecezji.

Nominację tę zatwierdził Prefekt Kongregacji wychowania katolickiego ks. kard. Zenon Grocholewski. Sam o. prof. Andrzej Wodka mówi, że nie ukrywa swojego zaskoczenia nominacją.

– Muszę przyznać, że jako zwyczajny zakonnik nigdy nie miałem w życiu takich wyobrażeń i takich pragnień, żeby w te strony awansować. Natomiast wola Boża mnie prowadziła, że już po przeżyciu 25 lat na terenie wspólnoty św. Alfonsa w Rzymie poprzez studia i inne posługi, przez nauczanie, które trwało już 16 lat, myślę że jestem jakoś przygotowany do podjęcia tej służby i tylko w tym sensie to odbieram – jako służbę tej wspólnocie akademickiej, pokorną służbę temu wymiarowi teologii moralnej – zaznaczał o. prof. Andrzej Wodka CSsR.

O. prof. Andrzej Stefan Wodka CSsR pochodzi z Bielczy, woj. małopolskiego. Urodził się 29 grudnia 1959 w Borzęcinie. W 1978 roku po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Anioła, w Tarnowie – Mościcach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowne Redemptorystów Tuchowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 1 lutego 1980, a święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1985 w Tuchowie z rąk ks. biskupa Jerzego Ablewicza. Po święceniach wysłany został na studia do Rzymu. W latach 1985-1988 odbył studia biblijne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz w Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie. W latach 1989-1992 był wychowawcą kleryków redemptorystów, wykładowcą Pisma Świętego i Prowincjalnym Duszpasterzem Powołań w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów (1990 – 1992). W roku 1992 powrócił do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w roku 1997 uzyskał stopień doktora z teologii biblijnej. Tematem pracy doktorskiej była teologia daru u Św. Pawła (2Kor 8-9).

Wkrótce potem został wykładowcą etyki biblijnej na Akademii Alfonsjańskiej (od roku 2007 w stopniu profesora nadzwyczajnego). O. prof. Andrzej Wodka jest nadto wykładowcą teologii życia konsekrowanego na Claretianum (czyt. Klaretianum) od roku 2002; wykładowcą antropologii biblijnej na Fakultecie Teologicznym Teresianum (od roku 2007); wykładowcą corocznych letnich kursów biblijnych dla osób konsekrowanych przy „Seminario Romano” (CSSE) w Rzymie.

W Akademii Alfonsjańskiej był członkiem wielu komisji, w tym współredaktorem czasopisma Studia Moralia, które dzięki jego staraniom doczekało się wydania cyfrowego on-line. W ostatnim czasie pełnił rolę sekretarza komisji na rzecz wewnętrznej autoewaluacji zgodnie z wymogiem procesu Bolońskiego.

O. prof. Andrzej Wodka od roku 2007 uczestniczy w pracach Kongregacji ds, Duchowieństwa. Wewnątrz Zgromadzenia Redemptorystów od wielu lat żywo uczestniczy w Kapitułach Prowincjalnych i Generalnych. Jest delegatem Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Konferencji Redemptorystów Europy. Był współorganizatorem wielu międzynarodowych Kongresów wewnątrz Zgromadzenia Redemptorystów.

Współpracuje z redakcją czasopisma Homo Dei, Unità e carismi (międzynarodowe czasopismo). Wchodzi też w skład komisji naukowej dwóch czasopism: Studia teologiczne i humanistyczne (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) i Studia Warmińskie (Uniwersytet Mazursko-Warmiński w Olsztynie).

O. Andrzej Wodka jest też rekolekcjonistą, felietonistą i konferencjonistą, w Polsce, we Włoszech, w USA. Niejednokrotnie komentował na falach Radia Maryja i TV Trwam ważniejsze wydarzenia z życia Kościoła (choćby Uroczystość Beatyfikacji Jana Pawła II, czy wizytę Ojca Świętego do Libanu).

Akademią Alfonsjańska założona przez Redemptorystów w 1949 roku, kontynuuje tradycję tak istotną dla charyzmatu Zgromadzenia, jaką jest prowadzenia badań naukowych, studium i refleksji w dziedzinie teologii moralnej, w kontekście zmian kulturowych i historycznych. Dla św. Alfonsa Marii de Liguori, studium i nauczanie teologii moralnej było istotną posługą dla Zgromadzenia, a zwłaszcza dla całego Kościoła.

W całej historii działalności tego Wyższego Instytutu Teologii Moralnej, o. Prof. Andrzej Wodka jest jego pierwszym Prezesem-redemptorystą z Polski.

O. Andrzej Wodka w jednym z wywiadów po 16 latach swojej pracy naukowej tak mówił o swojej posłudze:

„Raczej próbowałem włączyć się w pewien projekt, który zaproponowali mi przełożeni. Chodziło o oddanie własnych energii i dotychczasowego przygotowania na rzecz wykształcenia przyszłych etyków i moralistów katolickich (chociaż słuchali mnie też ewangelicy, czy prawosławni), w ramach docentury i projektów badawczych Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Studenci przybywają tu dosłownie z całego świata! Tak więc nie ja pojechałem „na misje”, ale raczej misje przyjechały do mnie…

Duch św. Alfonsa M. Liguori, Założyciela mojego Instytutu zakonnego i zarazem Doktora Kościoła, miał mi dać inspirację w tym szczególnym zadaniu. I dał! Jak w wypadku tego Patrona moralistów i spowiedników, moje nauczanie i poszukiwanie miało być „redemptorystowskie”, tzn. odkupujące człowieka z jego subtelnych nieraz niewoli i niedoli przez nowy rozbłysk Ewangelii jako rzeczywiście Dobrej Nowiny na horyzoncie ciągle nowych pokoleń i ujawniających się stale nowych problematyk (i zagrożeń)”.

RIRM

drukuj