Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień piąty

Pan Jezus pragnie, aby Święto Miłosierdzia Bożego poprzedzone było nowenną. Rozpoczęła się ona w Wielki Piątek i będzie trwała przez dziewięć dni.

Przez ten czas codziennie odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i zgodnie ze wskazówkami Jezusa przekazanymi św. Siostrze Faustynie polecamy Bogu poszczególne intencje. W ten sposób przygotowujemy się do Święta Miłosierdzia Bożego, które będziemy obchodzili już w najbliższą niedzielę.

Dzień piąty

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce. Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

drukuj