fot. episkopat.pl

Niedziela Słowa Bożego

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że dzisiejsza niedziela jest obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Pismo Święte ma nas prowadzić do spotkania z żywym Bogiem – podkreślają polscy księża biskupi.

Inicjatywa Niedzieli Słowa Bożego ma sprowokować wszystkich wiernych, aby Biblia nie była dla nich jedną z wielu książek, lecz „Słowem Życia”, które niesie zbawienie i pobudza do kontemplacji – zwraca uwagę ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

– Ojciec Święty zachęca do prostych form wyrazu – wskazuje ks. bp Artur Miziński.

Ks. Biskup podkreśla również, że to w rękach chrześcijan leży los Biblii. Jeśli dziś zaczniemy czytać świętą księgę każdego dnia, to stanie się ona także pokarmem dla przyszłych pokoleń.

Na Niedzielę Słowa Bożego papież Franciszek przygotował specjalne przesłanie. Ks. prof. Henryk Witczyk – przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II – zwraca uwagę, za Ojcem Świętym Franciszkiem, na relację, jaką pociąga za sobą czytanie Pisma Świętego.

– List Papieża już w pierwszym akapicie zachęca cały Kościół do tego, abyśmy zdali sobie sprawę z relacji między Panem Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących i Pismem Świętym – akcentuje ks. prof. Henryk Witczyk.

Taka relacja ze Słowem Bożym i zarazem z Jezusem, daje życie wieczne w Niebie – mówi ks. prof. Henryk Witczyk.

– Pismo Święte, jak pisze Papież, to Chrystus, który puka do naszych serc. (…) Pod postacią Słowa Bożego (…) rzeczywiście Chrystus, który jest centralną postacią wszystkich ksiąg Pisma Świętego (wszystkie one odnoszą się do Niego) Pan Jezus zmartwychwstały właśnie puka do naszych serc – wskazał ks. prof. Henryk Witczyk.

Otwórzmy nasze serca – wraz z całą wspólnotą Kościoła – w dzisiejszą niedzielę.

TV Trwam News

drukuj