Młodzieżowe spotkanie- Genfest

 W  Budapeszcie rozpoczął się już dziesiąty Genfest. Jest to spotkanie młodych z wielu krajów, z różnych grup etnicznych, kultur i religii.

Spotkanie to odbywa się co kilka lat i gromadzi tysiące młodych ludzi z 5 kontynentów. W przygotowaniu tego spotkania jest zaangażowane około 3 tysięcy wolontariuszy z całego świata. Genfest potrwa do 2 września i będzie  przebiegał pod hasłem: „Let’s bridge” – „Budujmy mosty”. Hasło tegorocznego spotkania młodych z ruchu Focolare wydaje się wyrażać w pełni  ich pragnienie budowania mostów: między narodami i kulturami, między pokoleniami, w rodzinach, w ruchach i innych grupach, między chrześcijanami różnych Kościołów, a także pomiędzy religiami.

„Zawsze darzyłam młodych wielkim zaufaniem, oni są przyszłością świata!” Tymi słowami Chiara Lubich, która 69 lat temu założyła ruch Fokolari i która zmarła w 2008 roku, opisywała nowe pokolenia. Młodzi protagoniści społeczeństwa, nadzieja i serce Kościoła, aktywni i zaangażowani, jak ci, z Ruchu Gen, czyli Nowej Generacji, młodzieżowej gałęzi Ruchu Fokolari.

Dziesiąty już z kolei Genfest przewiduje wydarzenia muzyczne i artystyczne, dyskusje i chwile modlitwy, których kulminacją będzie uroczysta Msza Św. w niedzielę 2 września, sprawowana przez Kardynała Péter Erdo, arcybiskupa Budapesztu, na placu przed bazyliką św. Stefana.

Dla uczestników reprezentujących inne religie i przekonania niereligijne będą zorganizowane chwile refleksji i wymiany doświadczeń, które odbywać się będą w pobliżu Bazyliki.  Genfest w Budapeszcie będzie okazją spotkania i refleksji na tematy takie jak: dialog międzykulturowy, ekonomia, sztuka i problem społeczne.

Podczas Genfestu 2012 zostanie zaprezentowany Projekt Zjednoczonego Świata, stanowiący sieć zbudowaną z młodych ludzi, która rozpoczęła działanie od ustanowienia stałego Obserwatora ds. powszechnego braterstwa przy ONZ, aby monitorować i popierać braterstwo między narodami świata.

Inicjatywa ta jest dziełem Młodych dla Zjednoczonego Świata Ruchu Fokolari, który dziś jest kierowany przez Marię Voce, młodych, którzy począwszy od maja 2012 poświęcą cały rok budowaniu konkretnych działań politycznych na rzecz braterstwa, w roku Genfestu, który zakończy się w maju 2013.

W Budapeszcie przypomniana będzie także założycielka ruchu Chiara Lubich, która podczas Genfestu 2000, w kontekście Wielkiego Jubileuszu, w tymi słowami rozsyłała do świata młodych z Ruchu Fokolari:

„Kochani młodzi, kochajmy, nie przestawajmy kochać, a zmieni się cały świat. Kochajmy, a przyczynimy się do budowania “cywilizacji miłości”, której oczekuje nasz świat – choć wśród wielu napięć, ale też gotowy na otwarcie się. Jezus pragnie, aby miłość ogarnęła świat. “Przyszedłem ogień rzucić na ziemię – powiedział – i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12,49). Dajmy Mu możliwość zobaczenia, że on już płonie, także dzięki naszemu wkładowi. Wtedy  idea świata bardziej zjednoczonego, świata zjednoczonego, o który walczy dziś wielu młodych, przestanie być jedynie utopią, lecz stanie się z czasem wielką i pocieszającą rzeczywistością”

 

 

 

RIRM/ Genfest2012

 

drukuj