Misyjna droga Redemptorystów

Wypowiedź o. Sylwestra Cabały CSsR, radnego prowincjalnego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów

 


Pobierz Pobierz

Dziś obchodzimy kolejną rocznicę założenia Zgromadzenia Redemptorystów. Tym razem jest to 280-ta rocznica od kiedy na południu Włoch, powstało nasze zgromadzenie z Bożej inspiracji i przy zaangażowaniu naszego założyciela, św. Alfonsa de Liguori i jego towarzyszy.

Z okazji tej rocznicy, otrzymaliśmy dzisiaj od przełożonego generalnego o. Michaela Brehla CSsR, list w którym podejmuje on refleksje nad zadaniami jakie przed nami stoją. Refleksja dotyczy samej genezy powstanie zgromadzenia, ale też tego jak patrzymy na dzisiejszy świat i jaka jest nasza w nim misja.

Ojciec Generał podkreśla w liście, że redemptoryści to misjonarze, że jest to nasza podstawowa tożsamość, jako tych, którzy podążają za Jezusem Chrystusem, w duchu i tradycji św. Alfonsa de Liguori i naszego zgromadzenia. Dlatego też my jako polscy redemptoryści, świętujemy ze współbraćmi z tych 78 krajów, dziękując Bogu za to, że możemy tworzyć wspólnie tą piękną, wielką rodzinę – 5 tyś. kilkuset redemptorystów podejmujących misję niesienia Dobrej Nowiny do najbardziej potrzebujących i ubogich.

W Polsce obchodzimy ten dzisiejszy dzień również jako inaugurację obchodów rocznicowych, związanych w pewien sposób z Polską i z redemptorystami, którzy przyczynili się do powtórnego przybycia naszego zgromadzenia na polskie ziemie. Były to lata 80- te, wieku XIX, kiedy to właśnie w 1883 roku za sprawą o. Bernarda Łubieńskiego i innych współbraci, mogła się odrodzić obecność redemptorystów na ziemiach polskich. Zapoczątkowana już pod koniec XVIII wieku przez św. Klemensa Marii Hofbauera.

W ciągu tego roku, który zaczynamy dniem dzisiejszym, od 9- ego listopada, do przyszłego roku, będziemy się starali z polskiej prowincji redemptorystów dziękować Panu Bogu, za te 130 lat już stałej obecności redemptorystów, na naszych terenach. Jak również patrząc na przykład o. Łubieńskiego i innych współbraci, chcemy pogłębić naszą wiarę. Chcemy również rozwinąć bardziej nasz dynamizm jako redemptorystów, którzy odpowiadają z zaangażowaniem na nowe wyzwania, włączając się w nową ewangelizację.

Te obchody rocznicowe, stawiają nam przed oczy postać, zasłużonego naszego współbrata Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, który pochodził z zasłużonej rodziny polskiej, zasłużonej dla Ojczyzny i Kościoła, mianowicie z Rodu Łubieńskich. Był synem Tomasza i Adelajdy. Urodził się w 1846 roku w Guzowie, koło Warszawy, a zmarł w naszej stolicy 10 września 1933 roku. Dlatego, właśnie w przyszłym roku będziemy obchodzić 80- tą rocznicę jego śmierci. Tak więc te dwa wydarzenia w 130- lecie powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80- ta rocznica śmierci o. Bernarda Łubieńskiego, mobilizują nas do tego, aby nie tylko wspominać historię, ale również by popatrzeć, jak dzisiaj jako redemptoryści możemy wypełniać nasze zadania, poprzez głoszenie misji rekolekcji, poprzez posługę w ramach rekolekcji specjalistycznych, w ramach grup osób świeckich, zakonnych czy duchownych. Przez posługę parafialną i katechetyczną, jak również poprzez dzieła medialne Radio Maryja, Telewizję Trwam czy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Nie zapominajmy również, że redemptoryści z polskich ziem, udali się na misje zagraniczne do Argentyny, do Brazylii, do Boliwii, do krajów Wschodu po upadku Związku Radzieckiego.

Chcemy więc w tym dniu, szczególnie objąć naszą modlitwą i odnowić nasze więzi pomiędzy redemptorystami polskimi, pracującymi w różnych krajach świata.

W związku z przygotowaniem do 80-tej rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego, który jest Sługą Bożym, podejmujemy jako redemptoryści wraz z wiernymi, naszymi współpracownikami, modlitwę o jego beatyfikację. Dlatego począwszy od najbliższej soboty tj. 10 listopada, co miesiąc będziemy modlić się wspólnie, w sposób bardziej intensywny, o dar beatyfikacji naszego współbrata. Będziemy się starali w naszych kościołach, kaplicach, w parafiach i tam, gdzie się gromadzimy, wypraszać łaskę cudu, Bożej pomocy przez wstawiennictwo Sługi Bożego, aby Bóg zechciał potwierdzić jego świętość. Ponieważ do ukończenia procesu beatyfikacyjnego potrzeba cudu, który możemy wyprosić poprzez ufną i gorliwą modlitwę, zachęcamy więc do takiej modlitwy również słuchaczy Radia Maryja. Prosimy was o waszą modlitwę o beatyfikację i o łaski przez wstawiennictwo Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego.

RIRM

drukuj