Minister Królowej Polski

Odważna wiara w Boga jest potrzebna dziś jak nigdy dotąd, podkreślał wczoraj ks. abp Wacław Depo. Nowy metropolita częstochowski odbył wczoraj uroczysty ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie. – Służba biskupia musi być napełniona odwagą pokory, która nie pyta, co mówi o niej obiegowa opinia czy też medialne sondaże – powiedział w homilii.

Uroczyste rozpoczęcie posługi przez ks. abp. Wacława Depo w archidiecezji częstochowskiej nieprzypadkowo nastąpiło w święto Ofiarowania Pańskiego. To szczególna data, ponieważ 2 lutego 1926 roku na Jasnej Górze odbyła się uroczystość święceń biskupich pierwszego biskupa częstochowskiego ks. Teodora Kubiny. Konsekratorem był wówczas metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, przy współudziale księży biskupów Augusta Hlonda z Katowic i Augusta Łosińskiego z Kielc. Tego samego dnia pierwszy biskup częstochowski odbył ingres do kościoła katedralnego Świętej Rodziny i objął rządy w diecezji.

Nawiązując do święta Ofiarowania Pańskiego, ks. abp Depo powiedział w homilii, że stanowi ono okazję, by wpatrywać się w ikonę Najświętszej Rodziny z Nazaretu, znak światła Chrystusowego, który rozbłysnął nad nami po raz pierwszy w dniu naszego chrztu. Zwrócił również uwagę na cechy, które powinny charakteryzować kapłanów i biskupów. – Każdy z nas musi być człowiekiem zdumienia i niespokojnego serca, otwartego ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi, musi być człowiekiem głosu sumienia. Biskup musi potrafić odróżniać to, co prawdziwe, od tego, co kłamliwe – mówił metropolita częstochowski. Zwracał uwagę, że posługa biskupia musi być pełna odwagi oporu. Biskup nie może się obawiać tego, co mówią inni, dominująca opinia czy medialne sondaże. Kapłan musi czerpać tylko ze źródła Prawdy i wzywać do przemiany. Przy tym – jak zaznaczył ks. abp Depo – niezmiernie ważny jest dar modlitwy, aby móc poznać Boga i Go ukochać. – Jest to spotkanie serca Boga z sercem człowieka, to tajemnica spotkania dwóch pragnień. W posłudze biskupiej ważny jest też człowiek, jego relacja z Chrystusem, wszelka bowiem antropologia bez Chrystusa jest niszcząca – podkreślał.

Na uroczystości obecni byli nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore, ks. abp Stanisław Nowak, poprzednik ks. abp. Depo na stolicy biskupiej w Częstochowie, ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia. Wraz z nimi licznie przybyli arcybiskupi i biskupi Kościoła w Polsce, a także kapłani z wielu diecezji, pracownicy m.in. Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, gdzie wykłada nowy metropolita częstochowski. Obecni byli również przedstawiciele władz Częstochowy i ponad 4 tys. wiernych.

Nowy metropolita częstochowski jest szczególnie związany z bł. Janem Pawłem II, łączył ich szczególny kult Matki Bożej Jasnogórskiej. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo to kapłan, którego naukowym mistrzem jest też ks. prof. Czesław Bartnik. – To pasterz bardzo dobrze uformowany, o niezwykłej osobowości, patriota, kapłan, który szczególnym kultem darzy Matkę Bożą – zaznacza w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ksiądz profesor.

Nowy pasterz częstochowski bardzo życzliwie został przyjęty przez diecezjan. – Bardzo się cieszymy, że ks. abp Depo przybył do naszej archidiecezji. Będzie zapewne kontynuował tradycję kultu maryjnego, będzie kontynuował misję ks. abp. Nowaka. Ta nominacja jest również szczególnym znakiem troski o nasz Kościół – podkreślił prof. Zygmunt Bąk, rektor Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

Ksiądz arcybiskup Wacław Depo ma 58 lat. To piąty biskup diecezjalny Kościoła częstochowskiego i drugi arcybiskup metropolita częstochowski. Mianowany nim został przez Ojca Świętego Benedykta XVI 29 grudnia 2011 roku. Wcześniej, od 2006 r., był ordynariuszem zamojsko-lubaczowskim. W swój herb biskupi wpisał słowa: „Ad Christum Redemptorem hominis” – „Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”.

Agnieszka Gracz, Częstochowa

***

Ingres abpa Depo

Z udziałem kilkudziesięciu biskupów, m.in. abp Celestino Migliore – nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Józefa Michalika – przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Józefa Kowalczyka – prymasa Polski, abp Zygmunta Zimowskiego – przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, odbył się uroczysty ingres ks. abp Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Uroczystości rozpoczęły się procesją do archikatedry. Procesji towarzyszyła Jasnogórska Orkiestra Dęta. Arcybiskup – Nominat Wacław Depo przekraczając drzwi bazyliki archikatedralnej został powitany przez prepozyta kapituły Bazyliki Archikatedralnej ks. inf. Mariana Mikołajczyka. Po wejściu do archikatedry abp Wacław Depo, abp Stanisław Nowak administrator archidiecezji częstochowskiej oraz abp Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce udali się na modlitwę do kaplicy Najświętszego Sakramentu.

O godz. 11 rozpoczęła się liturgia Mszy św. W czasie ingresu abp Wacław Depo otrzymał jako symbol władzy w Kościele Częstochowskim pastorał pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. Nowy Pasterz Kościoła częstochowskiego powiedział, że wraz z Maryją ufnie wchodzi w nową posługę dla Kościoła. „Z radosnym sercem otwieramy się na nowego Pasterza, bo potrzebni są ludzie wielkiej wiary” – powiedział ks. infułat Ireneusz Skubiś redaktor katolickiego tygodnika „Niedziela”.

Ingres ks. abpa Wacława Depo odbędzie się dokładnie tego samego dnia i o tej samej godzinie kiedy odbyła się na Jasnej Górze uroczystość święceń biskupich pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny ( 1925-1951). Ingres miał miejsce 2 lutego 1926 r. również o godz. 11.00. Konsekratorem był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, przy współudziale biskupów Augusta Hlonda z Katowic i Augusta Łosińskiego z Kielc. Tego samego dnia pierwszy biskup częstochowski odbył ingres do kościoła katedralnego Świętej Rodziny i objął rządy w Diecezji.

Abp Wacław Depo jest piątym biskupem diecezjalnym Kościoła częstochowskiego a zarazem drugim arcybiskupem metropolitą częstochowskiej prowincji kościelnej. W historii Kościoła częstochowskiego jego biskupami byli: Teodor Kubina (1925-1951), Zdzisław Goliński (1951-1963), Stefan Bareła (1964-1984), Stanisław Nowak (1984-1992, od 25 marca 1992 – 29 grudnia 2011 arcybiskup metropolita częstochowski).

Abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia w rodzinie robotniczej, związanej z tym miastem od XVIII wieku. Jak wspomina nowy metropolita częstochowski – życie rodzinne modelowała mama Leokadia Depo. Przypomniał swoją pielgrzymkę na Jasną Górę – jako pierwszokomunijny chłopiec. Wtedy prosił Królowa Polski o powołanie do kapłaństwa.

Najpierw jednak był związany z Towarzystwem Chrystusowym w Poznaniu. Dopiero później wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Ks. abp Wacław Depo każdego dnia prosi o pomnożenie wiary. Ta modlitwa pomaga ks. abp.w trudnych chwilach. Szczególnym miejscem zawierzenia nowego metropolity jest oraz Matki Bożej Łaskawej w Kieleckiej Katedrze.

Ks. abp Wacław Depo święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Pierwszą placówką, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Stromiec koło Białobrzegów Radomskich. Skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera”. Stopnie naukowe zdobywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika.

Po obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu, był duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-90. Od 1984 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 r. – wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej.

Od 1990 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a od 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1995-99 bp Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 r. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie.

W latach 2001-2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. Został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, prałatem kustoszem Kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. W maju 2004 r. otrzymał tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II. W 2006 r. został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. 5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Ingres do katedry zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: abp Józef Michalik, bp Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. 19 października 2006 r. 337.

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało bp. Wacława Depo na przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzono mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Od 2007 r. wykłada w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim.

Ks. abp Wacław Depo jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, takich jak: „Ewangelia pielgrzymująca” (2008), „Dotknąć Chrystusa” (2008), „Na ścieżkach Prawdy” (2008), „Raduj się twoją wiarą…” (2009), „Misja i odpowiedzialność” (2010), „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera (1835 -1912)” (2010), „Istnienie ukierunkowane na Chrystusa” (2011) oraz artykułów, w tym dotyczących mariologii, takich jak: „Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia”, „Maryja – Świadek Chrystusa i Matka naszego narodu”, „Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu”, „Jasna Góra przestrzenią „wyobraźni miłosierdzia””.

W herbie biskupim wpisał słowa: „Ad Christum Redemptorem hominis” – „Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”. Te słowa nawiązują do pierwszej – nazywanej często programową – encykliki bł. Jana Pawła II, „Redemptor hominis”. W herbie umieszczone są m. in. trzy symbole: krzyż – znak Chrystusa, „jedynego Odkupiciela człowieka” (RH 1), umieszczoną pod krzyżem literę „M” – znak Maryi, która pod krzyżem otrzymała testament Chrystusa, aby w osobie Jana Apostoła przyjęła za swoje dzieci wszystkich wierzących w Jej Syna jako Zbawiciela świata (odniesienie do herbu bł. Jana Pawła II) oraz znak muszli – nawiązuje do herbu Benedykta XVI, znak naszego pielgrzymowania i ciągłego bycia w drodze, znak pielgrzymów, którzy zmierzali i zmierzają do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Muszla umieszczona po drugiej stronie krzyża oznacza także odniesienie do wszystkich ludzi, którzy w ewangelicznym testamencie zostali oddani pod opiekę Maryi.

Źródło: ks. Mariusz Frukacz, tyg. kat. „Niedziela”, KEP 2012, RIRM


drukuj