Lublin: Trwa konferencja o prawach dziecka m.in. do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej

„Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” to temat konferencji, która odbywa się dzisiaj w murach uczelni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spotkanie naukowe rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Ryszarda Karpińskiego, biskupa seniora archidiecezji lubelskiej.

Obrady dotyczą prawa dziecka do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej czy ochrony dziecka w postępowaniu karnym.

W spotkaniu uczestniczy m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński. Głos zabiorą kapłani, a także przedstawiciele sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

O prawach dziecka zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego mówi ks. prof. Mirosław Sitarz, kierownik Katedry Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

– Prawa te wynikają z godności osoby ludzkiej. Dziecko ma prawo do poczęcia i to w sposób naturalny, ma prawo do życia, do wychowania w normalnej rodzinie. Następnie, po urodzeniu, ma prawo do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Te prawa są zagwarantowane najwyższą karą, jaką jest kara ekskomuniki latae sententiae, czyli mocą samego prawa człowiek (…) zostaje sam przez siebie wyłączony ze wspólnoty Kościoła – podkreśla ks. prof. Mirosław Sitarz.

Uczestnicy konferencji sformułują postulaty dotyczące praw dziecka, które nie są w pełni chronione – m.in. prawo do życia i prawo do wychowania.

W trakcie spotkania zostaną wręczone Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Jednym z laureatów jest europoseł Marek Jurek. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka.

RIRM

drukuj