List Kard. Bertone do klasztorów kontemplacyjnych

List watykańskiego sekretarza stanu ks. kard. Tarcisio Bertonego skierowany do żeńskich i męskich klasztorów kontemplacyjnych na całym świecie.

Wielebna Matko,

Czcigodny Ojcze,

Kieruję do Was niniejsze przesłanie, gdy cały Kościół śledzi z napięciem ostatnie dni świetlanego pontyfikatu Jego Świątobliwości Benedykta XVI i oczekuje na przyjście Jego Następcy, którego Najdostojniejsi Kardynałowie zebrani na Konklawe, prowadzeni mocą Ducha Świętego, wybiorą po wspólnym rozeznaniu znaków czasu Kościoła i świata.

Prośba Jego Świątobliwości Benedykta XVI o modlitwę, skierowana do wszystkich wiernych, aby towarzyszyli Mu w momencie, gdy złoży w ręce Pana urząd Piotrowy, i oczekiwali z ufnością na przyjście nowego Papieża, w sposób szczególny dotyczy uprzywilejowanych członków Kościoła, jakimi są osoby konsekrowane w zakonach kontemplacyjnych.

Jego Świątobliwość jest pewny, że wasze klasztory żeńskie i męskie, rozsiane po całym świecie, są cennym źródłem tej rozmodlonej wiary, która przez wieki towarzyszy Kościołowi i go wspiera na jego drodze. Przyszłe Konklawe będzie mogło liczyć w sposób specjalny na nieskazitelną czystość Waszej modlitwy i wielbienia Boga.

Najbardziej znamienny przykład tego duchowego wywyższenia, wyrażającego najprawdziwszy i najgłębszy wymiar każdego aktu kościelnego, to jest Ducha Świętego, który kieruje Kościołem, jest nam dany przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI, który sterował Łodzią Piotrową wśród fal historii, a następnie postanowił oddać się nade wszystko modlitwie, kontemplacji Najwyższego i refleksji.

Ojciec Święty, któremu przekazałem uczucia wyrażone w tym liście, okazał swoje zadowolenie, prosząc mnie, bym Wam podziękował i zaświadczył o Jego miłości i uznaniu, jakie dla Was żywi.

Pozdrawiam Was z chrześcijańską miłością, przyłączając się do Waszej modlitwy.

Z Watykanu, dnia 21 lutego 2013

Tarcisio Kard. Bertone

Sekretarz Stanu 

drukuj