Głosić z radością Ewangelię o rodzinie

Głosić z radością Ewangelię o rodzinie to główny temat listu pasterskiego, który będzie dziś w Święto św. Rodziny czytany w Kościołach w Polsce. 

Księża biskupi wskazują w nim na potrzebę dawania świadectwa przez małżonków i całe rodziny, aby dobra nowina o rodzinie była przekazywana wszystkim z radością i miłością.

Duszpasterze podkreślają, że to rodzina jest miejscem kształtowania się człowieczeństwa i środowiskiem ewangelizacji.

Biskupi wskazali też, że wyzwaniem dla współczesnej rodziny jest umiejętne odczytywanie znaków czasów. To „zadaniem rodziców jest takie wychowanie, aby „nie zniszczyć niewinności dziecka, aby nie zakłócić jego naturalnego procesu dojrzewania i odkrywania siebie także na poziomie seksualnym” – podkreślono.

To rodzina jest środowiskiem ewangelizacji, poprzez wyjście z miłością ze swojego kręgu do drugiego człowieka – mówi ks. bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej.

Dar z siebie uruchamia po to, aby najbliżsi się rozwijali. Oczywiście naturalnym kierunkiem jest odniesienie rodziców do dzieci. To dzieci najbardziej są przedmiotem troski wychowawczej, ale także i ewangelizacyjnej. Wprowadzenie w ogólne dla człowieka ważne sprawności, lecz i jednocześnie w relacje człowieka z Bogiem. Ale to ewangelizowanie przechodzi nie tylko w kierunku dzieci, nawzajem obdarzamy siebie Panem Bogiem. To jest właśnie ewangelizowanie nas, ale też nawzajem obdarzając się Panem Bogiem budzimy do siebie szacunek, w sposób właściwy patrzymy na drugiego człowieka – powiedział ks. bp. Stanisław Stefanek.

W liście Księża biskupi podziękowali również rodzicom, którzy pogłębiają swoją wiarę i wychowują dzieci w wierze katolickiej.

List biskupów na Niedzielę Świętej Rodziny w całości [czytaj]

RIRM

drukuj