Autorstwa Nieznany - https://www.weekendownik.pl/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98831257

Leśnicy i myśliwi u Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

Zakończyła się pielgrzymka leśników i myśliwych do Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. W tym roku pątnicy upamiętnili 30. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do ziemi białostockiej.

To już trzecia pielgrzymka leśników i myśliwych do Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie nieopodal Białegostoku. Pielęgnowanie wartości to obowiązek każdego leśnika – mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Andrzej Józef Nowak.

– Teraz, kiedy są takie zaciekłe ataki różnych sił: neopogańskich, marksistowskich, lewackich, masońskich, musimy naszą wiarę manifestować – akcentował Andrzej Józef Nowak.

W tym roku wydarzenie skupiło się wokół 30. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II na ziemię białostocką. Tegoroczna pielgrzymka jest istotnym elementem zjednoczenia gospodarki leśnej i łowieckiej. Leśnicy i myśliwi są strażnikami przyrody. Służą naszej ojczyźnie i kultywują pamięć o bohaterach – wskazuje poseł PiS Jarosław Zieliński.

– Służba ważna dla Polski, dla polskich lasów i polskiej gospodarki, ale także służba patriotyczna. Trzeba pamiętać o tym, że leśnicy walczyli o polską niepodległość w naszych dziejach – wskazał Jarosław Zieliński.

Głównym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. w intencji leśników oraz myśliwych poległych i pomordowanych przez okupantów niemieckich i sowieckich.

Zadaniem leśników i myśliwych jest mądre gospodarowanie dziełami Stwórcy według Bożego planu – mówił podczas homilii biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej, ks. bp Henryk Ciereszko.

– Z jednej strony ochraniacie te dobra, ale także, jak Pan Bóg zezwolił nam i zaprosił nas: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Także w mądry, gospodarny sposób korzystacie z tych dóbr czy my wszyscy, poprzez waszą posługę, z tych Bożych dóbr korzystamy – podkreślił duchowny.

Na Błoniach Papieskich została poświęcona tablica upamiętniająca 30. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II na białostockiej ziemi.

TV Trwam News

drukuj