Papież w Wilnie: moja wizyta odbywa się w szczególnym momencie

Papież Franciszek w pierwszym przemówieniu wygłoszonym po przybyciu do Wilna, stolicy Litwy, powiedział, że odwiedza ten kraj w szczególnym momencie, gdy obchodzi on stulecie odzyskania niepodległości. Przywołał też pielgrzymkę św. Jana Pawła II sprzed 25 lat.

Od Litwy Franciszek rozpoczął w sobotę czterodniową podróż po krajach bałtyckich. Po dwóch dniach na Litwie odwiedzi też Łotwę i Estonię.

W przemówieniu do władz Litwy podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim w Wilnie Papież podkreślił: „Powodem do radości i nadziei jest fakt, że rozpoczynam tę pielgrzymkę w krajach bałtyckich na ziemi litewskiej, która, jak się wyraził św. Jan Paweł II, jest +milczącym świadkiem żarliwego umiłowania wolności religijnej+”. Ojciec Święty zacytował słowa wypowiedziane przez papieża Polaka w Wilnie w 1993 roku.

Następnie papież Franciszek podkreślił: „Ta wizyta odbywa się w szczególnie ważnym momencie narodu świętującego setną rocznicę ogłoszenia niepodległości”.

„Był to – dodał, zwracając się do Litwinów – wiek naznaczony licznymi doświadczeniami i cierpieniami, jakie musieliście znosić”. Mówił o „więzieniach, deportacjach” i „męczeństwie”.

Ojciec Święty przypomniał, że „na przestrzeni swoich dziejów Litwa potrafiła udzielać gościnności, zaakceptować, przyjmować ludy różnych grup etnicznych i religii”.

„Wszyscy znaleźli na tych ziemiach miejsce do życia: Litwini, Tatarzy, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, katolicy, prawosławni, protestanci, starowiercy, muzułmanie, żydzi. Mieszkali razem i w pokoju, aż do nadejścia ideologii totalitarnych, które skruszyły zdolność gościnności i zharmonizowania różnic, siejąc przemoc i nieufność” – oświadczył Papież.

PAP/RIRM

drukuj