Ks. bp Artur Miziński sekretarzem Episkopatu

Prawnik z 10-letnim stażem biskupstwa. Członek Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Artur Miziński, 49-letni biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, obejmie urząd sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi dokonali wyboru nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski podczas 365. Zebrania Plenarnego KEP, które rozpoczęło się 10 czerwca w Warszawie. Ich decyzją kierowanie Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski przejmie biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej – bp Artur Miziński. Na stanowisku sekretarza generalnego KEP zastąpi abp. Wojciecha Polaka, obecnie metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski.

Biskup Artur Miziński urodził się 13 lutego 1965 roku w Opolu Lubelskim. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, rozpoczął – w październiku 1983 roku – formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Seminarium i studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 roku z tytułem magistra teologii. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 marca 1989 roku w katedrze lubelskiej. Pracował w parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie (1991-1992).

W czerwcu 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie dwa lata później uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego. Następnie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbył cykl doktorancki zakończony obroną pracy doktorskiej. W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej, uwieńczone tytułem adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego.

Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 1 października 2012 roku jest kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego.

Od września 1999 roku sprawuje urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Od 1 lutego 2000 roku sprawował urząd wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 roku do 3 maja 2004 roku urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

W dniu 3 maja 2004 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, ze stolicą tytularną Tarasa in Numidia. Jako motto swojej posługi biskupiej wybrał słowa: Misericordia Tua confisus sum – Zaufałem miłosierdziu Twemu (Ps 13,6). Święcenia biskupie przyjął w archikatedrze lubelskiej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30 maja 2004 roku.

Od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 r. wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku jest w radzie naukowej czasopisma „Kościół i Prawo”.

Od 8 marca 2005 roku pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników, a od 18 października 2006 jest członkiem Rady Prawnej KEP. Od 8 marca 2010 r. jest członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

episkopat.pl

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl