Ks. abp M. Jędraszewski: Dzieje Kościoła to historia tych, którzy uwierzyli, nawrócili się i zaczęli żyć dobrą nowiną o Chrystusie

Dzieje Kościoła to historia tych, którzy uwierzyli, nawrócili się i zaczęli żyć Dobrą Nowiną o Chrystusie – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra.

W czwartkowy poranek ksiądz arcybiskup przewodniczył Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II. W homilii przypomniał, że Ewangelia św. Marka rozpoczyna się wezwaniem do nawrócenia.

Wierzyć w Ewangelię, to znaczy przyjąć Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Zbawicielu świata i odkupicielu człowieka. Przed chwilą usłyszeliśmy kolejny fragment tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus rozsyłał dwójkami swoich uczniów, aby szli do okolicznych wiosek i miasteczek i głosili, że Królestwo Boże jest pośród nich – zaznaczył.

Ks. abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę że Ewangelia św. Marka kończy się posłaniem apostołów na cały świat.

Dzieje Kościoła to historia tych, którzy uwierzyli, nawrócili się i zaczęli żyć Dobrą Nowiną o Chrystusie. Losy kolejnych pokoleń chrześcijan, którzy żyli Chrystusem, znalazły potwierdzenie w życiu św. Pawła Miki i jego towarzyszy – pierwszych męczenników japońskich – których wspominamy podczas dzisiejszej liturgii (…). Także w ich przypadku okazała się prawda, że zasiewem Kościoła jest męczeńska krew chrześcijan. Ci, którzy uwierzyli całym swoim sercem i duszą, sprawili, że ciągle na nowo Kościół okazywał swoją żywotność i siłę – powiedział

Metropolita krakowski zaznaczył, że Jan Paweł II na wzór apostołów głosił światu Chrystusa i wzywał do otwarcia przed Nim każdych drzwi.

Dzisiaj Chrystus zwraca się także do nas, by być świadkiem Jego Ewangelii, by głosić prawdę i wzywać do nawrócenia – podkreślił.

W świecie, w którym wszystko jest płynne, również prawda o człowieku, tym bardziej trzeba nam spojrzeć na człowieka w świetle Chrystusa. Uczył nas tego św. Jan Paweł II Wielki. Bo Chrystus, jedynie On, ma w sobie słowa życia wiecznego – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Po Mszy św. metropolita spotkał się z pielgrzymami z Archidiecezji Krakowskiej oraz księżmi studiującymi w Wiecznym Mieście.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

drukuj