fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Ks. abp M. Jędraszewski do młodych, którym udzielił Sakramentu Bierzmowania: Wybierając Chrystusa, jesteście zwycięzcami

Zawsze, ilekroć pójdziecie drogą Ewangelii i będziecie podejmowali swoje wolne decyzje, kierując się dobrze ukształtowanym sumieniem, będziecie zwycięzcami – mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w parafii  Wszystkich Świętych w Kacwinie, gdzie udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Metropolitę krakowskiego przywitał proboszcz, ks. Władysław Zapotoczny, który podziękował księdzu Arcybiskupowi za obecność i pełnienie przez niego pasterskiej posługi.

W homilii, ks. abp Marek Jędraszewski nawiązując do Ewangelii, przypomniał scenę, w której apostołowie rozproszyli się pod wpływem strachu o swój los i zostawili Jezusa samego wobec zbliżającej się męki i śmierci. Chrystus wzywał swoich uczniów do przyjęcia odważnej postawy, ponieważ On zwyciężył szatana, śmierć i świat.

Apostołowie opuścili Pana Jezusa (…) A On zwyciężył przez miłość. Największym i jednoznacznym potwierdzeniem zwycięstwa było zmartwychwstanie – mówił.

Zaznaczył, że zesłanie Ducha Świętego uzdolniło Chrystusowych uczniów do odważnego dawania świadectwa i podjęcia dzieła głoszenia Ewangelii.

Na ich wierze i męczeństwie, został zbudowany święty, katolicki i właśnie apostolski Kościół – akcentował ksiądz Arcybiskup.

Metropolita krakowski odniósł się również do misyjnej działalności św. Pawła i jego pobytu w Efezie, podczas którego uczniowie Jana Chrzciciela przyjęli chrzest i bierzmowanie, stając się zalążkiem efeskiego Kościoła.

Od tamtych wydarzeń minęło już tyle wieków. A Wy dzisiaj, wobec nas tutaj zebranych, mówicie: chcemy przyjąć Sakrament Bierzmowania, aby mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. To Wasze oświadczenie przyjmujemy z wielką radością, ale i z wielką powagą, przekonani, że otwarci na dary Ducha Świętego, które na Was zstąpią, spełnicie to, co powiedzieliście. Współczesny świat lekceważy Chrystusa i Jego Ewangelię, żyjąc tak, jakby Boga nie było. Tym bardziej potrzebuje on odważnego świadectwa i przykładu zapatrzenia w krzyż – znak miłości aż do końca – podkreślał.

Wszyscy, którzy stoją przy krzyżu Chrystusa i go bronią, są zwycięzcami i stają się uczestnikami tego, co Pan Jezus powiedział: „Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat” – wskazywał ks. abp Marek Jędraszewski.

Przed błogosławieństwem, parafianie podarowali księdzu Arcybiskupowi kwiaty oraz obraz przedstawiający ich świątynię. Metropolita wręczył organiście – panu Andrzejowi gratulacje za jego długoletnią przez 55 lat pracę  i posługę w kacwińskiej parafii.

Obecny kościół parafialny w Kacwinie powstał na początku XV wieku. W 1431 roku został sprofanowany i zniszczony przez husytów, a w okresie reformacji zamieniono go na protestancki zbór. W 1632 roku świątynię zwrócono katolikom. Po pożarach w 1677 i 1757 roku, stopniowo odnawiano kościół, przywracając mu jeszcze ładniejszy wygląd.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj