Ks. abp H. Hoser: Zadaniem wierzących jest odnalezienie człowieka tam, gdzie on jest

Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ks. abp Henryk Hoser, ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski i ksiądz biskup diecezji Punto Fijo w Wenezueli Carlos Alfredo Cabezas Mendoza ulepili pierogi dla bezdomnych, podopiecznych warszawskiej Caritas.

Lepienie pierogów odbyło się podczas spotkania w jadłodajni dla bezdomnych przy ul. Żytniej, inaugurującego nową ogólnopolską akcję Caritas „Tytka charytatywna”. Akcja wpisuje się w obchody pierwszego Światowego Dnia Ubogich, który Kościół katolicki będzie obchodził w niedzielę.

Ks. abp Hoser zaznaczył, że Światowy Dzień Ubogich ma nam przypominać, że wszyscy wierzący mają być solidarni z ubogimi.

„Wszyscy jesteśmy ubodzy. Są ubodzy materialnie, ale są też ubodzy duchowo i moralnie, pozbawieni wiary w siebie. Kiedy sobie uświadamiamy naszą niewystarczalność i nasze ubóstwo, tym bardziej współczujemy tym, którzy są ubodzy bardziej niż my” – wyjaśnił duchowny.

Dodał, że często nie wystarczy sama pomoc materialna.

„Zadaniem wierzących jest odnalezienie człowieka tam, gdzie on jest. Trzeba poznać jego historię, jak to się stało, że stał się bezdomny, ubogi, uzależniony od tego czy innego czynnika, i przyjść mu z pomocą. To jest też ważne, żeby przez pomoc zewnętrzną, materialną, spowodować, że te osoby zaczęły odzyskiwać swoją godność i wiarę w samego siebie” – podkreślił ks. abp Hoser.

Dodał, że akcje prowadzone przez Caritas to nie jednodniowe inicjatywy, ale stała, systematyczna pomoc.

„Caritas na co dzień się tymi ludźmi zajmuje, śledzi ich losy, jest przy nich. To dotyczy nie tylko bezdomnych, ale też ubogich, którzy mają domy, samotnych matek, ludzi bezradnych, samotnych. Inwencja Caritas odpowiada na bardzo zróżnicowane sytuacje i potrzeby ludzi ubogich” – zaznaczył ordynariusz warszawsko-praski.

Ks. bp Rafał Markowski powiedział, że ogłoszony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich to naturalna konsekwencja jego pontyfikatu.

„Od samego początku papież Franciszek wyeksponował ten moment miłosierdzia w nauczaniu Kościoła i jego postawie. Pierwsze wystąpienia papieża Franciszka nie pozostawiają wątpliwości, że widzi on w tym misję Kościoła, że nadszedł ten czas, kiedy Kościół w swojej pracy duszpasterskiej powinien skupić się również na pomocy niesionej ludziom ubogim. Tym bardziej, że jest to jeden z największych problemów, który rysuje się w różnych krajach i na poszczególnych kontynentach” – mówił.

Podkreślił, że świat jest podzielony pod względem ekonomicznym, że także w Polsce podział na biednych i bogatych to problem, którego nie można ignorować.

„To są ludzie, którzy w wyniku różnych sytuacji życiowych nagle znaleźli się na marginesie społeczeństwa i którzy w sposób niemy – powołując się na słowa papieża Franciszka – wyciągają rękę i proszą o pomoc” – wyjaśnił ks. bp Markowski.

Hierarcha przypomniał, że przez pomoc ubogim Kościół odsłania swoje prawdziwe oblicze: „Kościoła miłosiernego, który pochyla się nad każdą biedą ludzką”.

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki przypomniał, że jadłodajni podobnych do tej, w której odbyła się czwartkowa konferencja, jest w całej Polsce 91. Dodał, że Caritas prowadzi także noclegowanie i ogrzewalnie dla bezdomnych – w sumie ponad 60 placówek.

Poinformował, że w związku ze Światowym Dniem Ubogich Caritas rozpoczął ogólnopolską akcję pod hasłem „Tytka charytatywna”.

„Tytka, czyli torba – w różnych częściach kraju różnie się nazywa. Chcemy prosić naszych rodaków żeby taką torbę, którą tutaj widzimy, napełnili różnymi produktami spożywczymi i później albo sami przekazali ubogim, których mają obok siebie, albo przekazali do najbliższej Caritas” – wyjaśnił ks. Marcin Iżycki. Dodał, że akcję pobłogosławił w środę papież Franciszek.

„Torby można pobrać w diecezjalnych Caritas. Można do nich włożyć wszystkie produkty, które mają dłuższy okres ważności, np. mąkę, kaszę, ryż, puszki, konserwy mięsne itd.” – powiedział ks. Marcin Iżycki. Dodał, że wypełnione torby można przynosić od teraz aż do Wigilii Bożego Narodzenia. Zostaną przekazane podopiecznym Caritas, będą też z nich robione posiłki wydawane w jadłodajni. W akcję włączyły się Caritas wszystkich diecezji w Polsce.

Zaznaczył, że w odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka Caritas Polska zbuduje jadłodajnie w diecezji Punto Fijo w Wenezueli. Ordynariusz tej diecezji, ks. bp Carlos Mendoza opowiedział o trudnej sytuacji mieszkańców swojej diecezji.

Podkreślił, że większość społeczeństwa w Wenezueli żyje w skrajnym ubóstwie, a sytuacja polityczna przypomina tę znaną Polakom z czasów komunistycznych.

„Ludność Wenezueli jest katolicka, dlatego chcemy zrobić to, co jest powinnością każdego katolika: pokazać potrzebującym, że jesteśmy z nimi” – podkreślił ks. bp Mendoza.

Informacja o tym, gdzie można pobrać tytkę, znajduje się na stronie internetowej www.tytkacharytatywna.pl. Można tam także wirtualnie przygotować tytkę dla potrzebujących. W ubiegłym roku akcję „Tytka charytatywna” prowadziła na mniejszą skalę Caritas archidiecezji poznańskiej. Udało się wówczas przygotować 120 tys. tytek, co dało ok. 1600 ton żywności.

19 grudnia w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu odbędzie się koncert kolęd i pastorałek podsumowujący akcję „Tytka charytatywna”. Nagrany koncert pokaże TVP 25 grudnia.

Pierwszy Światowy Dzień Ubogich ogłosił papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia. W tym roku będzie obchodzony pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. W orędziu na I Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek napisał, że żaden chrześcijanin nie może uchylać się przed nakazem pomagania najbiedniejszym. Przypomniał, że powołaniem ludzi Kościoła jest „naśladowanie Jezusa ubogiego”.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj