fot. pixabay.com

Kolejne ograniczenia wolności religii, które godzą w podstawowe prawa i wolności człowieka

Kolejne ograniczenia wolności religii, do jakich dochodzi w Europie i świecie – jak wskazują prawnicy – godzą w podstawowe prawa i wolności człowieka. Potwierdza to również orzecznictwo wielu sądów. Przykładem jest Francja, gdzie Rada Stanu dwukrotnie uznała bezprawność limitów osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych w świątyniach.

Obostrzenia dotyczą ograniczenia wolności religii wprowadzone w Polsce także budzą wątpliwości z punktu widzenia Konstytucji RP.

Mamy do czynienia z ograniczeniami praw i wolności obywatelskich, które jednak muszą być zgodne z zasadami konstytucyjnymi – zaznaczył mec. Jerzy Kwaśniewski.

Prezes Instytutu Ordo Iuris podkreślił, że tego typu ograniczenia powinny mieć  formę ustawy oraz być proporcjonalne do zagrożenia.

– Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na to, czy we wszystkich miejscach ograniczenia są identyczne, czy de facto nie prowadzą one do uniemożliwienia, chociażby swobodnych praktyk religijnych. Jeżeli mamy jednego wiernego na 20 metrów kwadratowych (tak jak w sklepach wielkopowierzchniowych), to może to oznaczać, że w mniejszych świątyniach czy parafiach bardzo wielu wiernych zostanie pozbawionych możliwości swobodnego, publicznego wyznawania swojej wiary, co jest zagwarantowane zapisami konstytucji. To wszystko wymagałoby bardzo uważnej analizy. Z czasem może się okazać, że to rozporządzenie, tak jak inne ograniczenia, nadmiernie ingeruje w nasze swobody konstytucyjne – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski.

Od jutra w nabożeństwach będzie mogła uczestniczyć 1 osoba na 20 m kw. Podobne rygory będą w placówkach handlowych, które pozostaną otwarte.

Prawnicy jednak wskazują, że ograniczenia budzą wątpliwości konstytucyjne. Zgodnie z art. 53 Konstytucji, wolność religii obejmuje m.in. uczestniczenie w obrzędach i praktykowanie.

Obecnie restrykcje wprowadzano w rozporządzeniu, podczas gdy, wg Ustawy zasadniczej RP, wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w ustawie.

 

RIRM

drukuj