fot. flickr.com

Kampania podatkowa na rzecz Kościoła w Hiszpanii

Pomimo kryzysu, który od kilku lat panuje w Hiszpanii, po raz kolejny wzrosła liczba osób, które przeznaczyły część podatku na potrzeby Kościoła. Konferencja Episkopatu przedstawiła dane za rok 2014.

W 2014 r. liczba deklaracji podatkowych na rzecz Kościoła wzrosła o dwa promile (z 35,01% do 32, 20%). Nie uwzględnia się tutaj Kraju Basków, gdzie nowe zasady fiskalne zmuszały podatników do wyboru między Kościołem katolickim, innymi celami społecznymi oraz regionem baskijskim.

Biorąc pod uwagę wszystkie deklaracje podatkowe liczba podatników, którzy odpisali część kwoty na potrzeby Kościoła nadal jest większa niż rok wcześniej, choć procentowo różnica ta nie jest zbyt duża (z 34,87% do 34, 88%). Należy wziąć pod uwagę fakt, że w 2014 r. z powodu panującego kryzysu zmniejszyła się zebrana kwota podatkowa oraz ogólna liczba podatników.

Dla Kościoła oznacza to spadek o ok. 70 tys. deklaracji podatkowych pozytywnych (z 7.339.102 do 7.268.597), czyli o 1,5 mln euro mniej niż rok wcześniej (z 249, 1 mln do 247,6 mln). Fernando Giménez z Episkopatu Hiszpanii uważa te dane za pozytywne i dziękuje wszystkim podatnikom, którzy wsparli działalność Kościoła.

Jednocześnie zapowiada szereg działań, których celem jest transparencja w finansach Kościoła, oszczędność oraz kontrola wydatków. Plan przewiduje m. in. zewnętrzne audyty tak Episkopatu jak poszczególnych diecezji, formację ekonomiczną oraz przygotowanie stosownych programów informatycznych dotyczących rachunkowości przeznaczonych dla parafii i diecezji.

Już wkrótce ruszy też kolejna kampania “X tantos” poświęcona działalności Kościoła na rzecz społeczeństwa. “Niewielką kwotą można zrobić wiele”, podkreśla Fernando Giménez.

o. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt

drukuj