fot. archwarmia.pl

Jubileusz 50 lat posługi biskupiej ks. bp Juliana Wojtkowskiego

Ksiądz Biskup senior archidiecezji warmińskiej prof. Julian Wojtkowski obchodzi jubileusz 50-lecia posługi biskupiej. Mimo zaawansowanego wieku ks. bp Wojtkowski jest aktywny fizycznie i pracuje naukowo. Jest jednym z najbardziej szanowanych warmińskich kapłanów.

Urodzony w 1927 roku w Poznaniu Julian Wojtkowski święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 roku. Trzy lata później obronił doktorat z teologii dogmatycznej na KUL, a w 1968 roku habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał w 1969 roku. Pracę w kurii łączył z praca naukową, był profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaś w 1997 r. został profesorem zwyczajnym. Wypromował wielu magistrów i doktorów teologii. Jubileusz 50-lecia posługi biskupiej zostanie uczczony w środę mszą świętą odprawioną w kościele seminaryjnym w Olsztynie.

Znający biegle łacinę ks. bp Wojtkowski badał, tłumaczył i opisywał starodruki zgromadzone m.in. w warmińskich seminaryjnych bibliotekach. Główne dziedziny badań ks. bpa Wojtkowskiego to historia dogmatów maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski i historia diecezji warmińskiej.

Ks. bp Wojtkowski słynie ze skromności i ogromnej życzliwości do ludzi. Często pieszo przemierza ulice Olsztyna, wybiera się też (nawet samotnie) na piesze pielgrzymki do odległego o 25 km od Olsztyna Gietrzwałdu. Jego ogromna wiedza i doskonała pamięć sprawiają, że homilii ks. bpa Wojtkowskiego wierni słuchają w ogromnym skupieniu, zdarza się nawet, że jest nagradzany za nie oklaskami. Cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem zarówno wśród duchowieństwa warmińskiego, jak i wiernych.

Ks. bp Julian Wojtkowski jest laureatem wielu lokalnych nagród i tytułów, m.in honorowym obywatelem Lidzbarka Warmińskiego, w 2017 roku otrzymał od prezydenta Olsztyna statuetkę św. Jakuba za szczególne zasługi dla miasta.

PAP/RIRM

drukuj