Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Nieszporów z udziałem biskupów, kapłanów, osób zakonnych i seminarzystów oraz modlitwa przy grobie bł. bpa Alojze Stepanica

Drodzy biskupi i kapłani, Drodzy z bracia i siostry

Dziękuję Bogu za to spotkanie w modlitwie, które pozwala mi spędzić
specyficzną chwilę komunii z wami biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, seminarzyści i nowicjusze. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i dziękuję za
świadectwo jakie dajecie Kościołowi naśladując przykład wielu pasterzy i męczenników, którzy w ciągu wieków przeszli przez tę ziemię, od św. Dominusa do bł. Kard. Stiepinaca, umiłowanego kard. Kucharica I wielu innych. Dziękuję kard. Bożanicowi za uprzejme słowa jakimi mnie przywitał. Tego wieczoru
gromadzimy się aby pobożnie i w modlitwie wspomnieć bł. Alojzego Stjepinaca, nieustraszonego pasterza i przykład apostolskiej gorliwości oraz zahartowanego chrześcijaństwa, którego heroiczne życie i dziś wciąż oświeca wiernych chorwackich diecezji, ugruntowuje wiarę i życie Kościoła w tym kraju. Zasługi tego niezapomnianego biskupa wzrastają wprost z jego wiary: w swym życiu zawsze kierował swój wzrok na Jezusa, do którego zawsze sie odnosił, aż do stania się żywym obrazem Chrystusa i Jego cierpienia. Szczególnie dzięki mocnemu chrześcijańskiemu sumienia
bł. Aloize Stepinac wiedział jak oprzeć się każdej formie totalitaryzmu, poczynając od czasów nazistowskiej i faszystowskiej dyktatury, stał się obrońcą Żydów, Prawosławnych i wszystkich innych, którzy padli ofiarą prześladowań, a potem w dobie komunizmu stał się obrońcą powierzonych sobie wiernych, szczególnie wielu prześladowanych i mordowanych kapłanów. Tak, Alojze Stepinac stał się obrońcą Boga na tej ziemi, gdyż uparcie bronił prawdy i prawa ludzi do życia z Bogiem.

 

 

„Chrystus Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10.14). To zdanie z Listu do Hebrajczyków jakie właśnie usłyszeliśmy
zachęca aby rozważać postać bł. Kardynała Stepinaca w odniesieniu do „formy” jaką jest tu Chrystus i Jego ofiara. Chrześcijańskie męczeństwo jest zaiste najwyższą miarą świętości, ale jest nią zawsze i
tylko ze względu na Chrystusa, poprzez Jego dar jako odpowiedź na Jego ofiarę jaką otrzymaliśmy w Eucharystii. Bł. Aloiyie Stepinac odpowiedział swym kapłaństwem, swym biskupstwem, ofiarą całego swojego życia: odpowiedział niepowtarzalnym „tak” połączonym z „tak” Chrystusa. Jego męczeństwo jest oznaką kulminacji fali przemocy jaka wzrosła przeciw Kościołowi podczas strasznego czasu komunistycznych prześladowań. Chorwaccy katolicy, w szczególności kapłani, stali się wtedy obiektem ucisku i systematycznych prześladowań nakierowanych na zniszczenie Kościoła poczynając od jego zwierzchników. Ten szczególnie ciężki okres naznaczony był pokoleniem biskupów, kapłanów o osób zakonnych, którzy woleli raczej umrzeć niż zdradzić Chrystusa, Kościół i Papieża. Naród widział, że księża nigdy nie tracą wiary, nadziei i miłości i dlatego
pozostał zawsze zjednoczony. Ta jedność tłumaczy to co po ludzku jest niewytłumaczalne: że tak twardy reżim nie był w stanie powalić Kościoła.

Także i dzisiaj Kościół chorwacki wezwany jest by stanowić jedno, aby tak wyjść naprzeciw wyzwaniom zmieniającego się kontekstu społecznego, określając nowe środki tego samego zapału misyjnego szczególnie w posłudze młodszym pokoleniom. Moi drodzy bracia biskupi, ponad wszystko pragnę umocnić was w wypełnianiu waszej misji. Im bardziej będziecie pełnić swą posługę w owocnej współpracy pomiędzy sobą i z następcą Piotra, tym bardziej będziecie zdolni stawić czoła trudnościom naszych czasów. Równie istotnym jest przede wszystkim dla biskupów i także dla kapłanów by dążyć do pojednania pomiędzy podzielonymi chrześcijanami i pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami naśladując Chrystusa, który jest naszym pokojem. W odniesieniu do waszych księży nie zwalniajcie się od dawania im jasnych wskazań duchowych, doktrynalnych i duszpasterskich. Jak wspólnota chrześcijańska przyzwala na prawnie usankcjonowaną różnorodność wewnątrz niej samej, nie może to jednak powodować wiernego świadczenia o Panu ale z wyłączeniem komunii wszystkich między sobą. Wymaga to od was posługi
czujności, świadczonej w duchu dialogu i wielkiej miłości oraz przejrzystością i stanowczością. Drodzy bracia, przylgnięcie do Chrystusa oznacza „zachowywanie Jego słowa” (J 14.23). Do samego końca bł. Kard. Stepinac wyrażał się w ten sposób:
„Jednym z największych diabelstw naszych czasów jest miernota w kwestiach wiary. Nie dajmy się oszukać. Jesteśmy katolikami albo nimi nie jesteśmy. Jeśli jesteśmy to musi być to widocznie w każdej dziedzinie naszego życia. Nauka moralna Kościoła, tak często dziś źle rozumiana, nie może być oderwana od ewangelii. Szczególnie na biskupów spada obowiązek aby autorytatywnie przedkładać tę naukę wiernym aby w ten sposób pomagać im w podejmowaniu osobistej odpowiedzialności i harmonizować ich wybory moralne z wymaganiami wiary. Na tej drodze wasze społeczeństwo osiągnie rozwój poprzez kulturową przemianę niezbędną dla promocji kultury życia i społeczeństwa godnego człowieka.

Drodzy kapłani, szczególnie wy, którzy posługujecie w parafiach, wiem o wadze i różnorodności waszych zaangażowań dziś, gdy niedobór księży czyni je jeszcze trudniejszymi.
Wzywam was byście nie tracili ducha, byście pozostali czujni w modlitwie i w waszym życiu duchowym aby wiernie pełnić wszą posługę: nauczania, uświęcania i przewodzenia wszystkim zawierzonym waszej pieczy. Z wielkodusznością przyjmujcie każdego, kto puka do drzwi waszego serca
okazując każdemu dar boskiej dobroci jaki otrzymaliście. Zachowujcie komunię z waszymi biskupami i pozostawajcie we wzajemnej współpracy. Pokrzepiajcie wasze zaangażowanie wodami Pisma św, Sakramentów nieustannego wychwalania Boga zawsze otwarci i posłuszni działaniu Ducha Świętego; będziecie wtedy skutecznymi pracownikami nowej ewangelizacji, do której jesteście wezwani wraz z wiernymi świeckimi na oznaczonej drodze bez mieszania tego co należy do kapłaństwa ministerialnego i kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych. Miejcie w sercu troskę o powołania kapłańskie; swym entuzjazmem i wiernością starajcie się przekazywać owo żywe pragnienie dawania wielkodusznej odpowiedzi bez lękania się Chrystusa, który powołuje każdego z osobna by jeszcze bardziej upodobnić się do Niego, Głowy i Pasterza.

Drodzy zakonnicy i zakonnice to czego w każdym czasie Kościół oczekuje od was to „forma życia, jaką Jezus – najdoskonalszy konsekrowany i misjonarz Ojca w Jego Królestwie – obrał dla siebie i wskazał uczniom, którzy szli za Nim” (Vita Consecrata 22) Niech
Bóg sam będzie waszym skarbem jedynym, pozwólcie aby On was formował i tak uczynił widocznym dla ludzi czasów współczesnych – tak spragnionych prawdziwych wartości – świętość, prawdę i miłość waszego Ojca Niebieskiego. Utwierdzeni łaską Ducha przemawiajcie do ludzi wymownością życia przemienionego nowością Wielkanocy. W ten sposób wasze całe życie stanie się znakiem konsekracji jaką otrzymał każdy ochrzczony, gdy został włączony w Chrystusa, a zarazem będzie tej konsekracji służyć

Wam młodzi ludzie przygotowującym się do kapłaństwa lub życia konsekrowanego, pragnę powtórzyć, że Boski Mistrz ciągle powołuje w świecie i mówi do tych, których powołał „Pójdź za Mną ” (Mt 9, 9). Jest to wezwanie, które domaga się potwierdzenia na co dzień z odpowiedzią miłości. Niech wasze serca
będą zawsze gotów! Niech heroiczne świadectwo bł Alojzego Stepinac inspiruje do
odnawiania powołań wśród młodych ludzi w Chorwacji. A wy, drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, nie zaniedbujcie zaoferowania młodym klerykom i nowicjuszom zrównoważonej formacji, aby przygotować ich do posługi, która jest dobrze zintegrowana ze społeczeństwem naszych czasów, dzięki głębi ich życia duchowego i powagi ich studiów.

Drogi Kościele Chorwacki, z odwagą i pokorą podejmij zadanie bycia sumieniem społeczeństwa, „sól ziemi” i „światłem świata” (por. Mt. 13-14). Bądź zawsze wierny Chrystusowi i przesłaniu Ewangelii w społeczeństwie, które zmierza do relatywizmu i sekularyzacji w każdej dziedzinie życia. Niech radość wiary i nadziei w was mieszka. Moi
drodzy przyjaciele. Niech bł. Kardynał Alojzy Stepinac i wszyscy święci waszej ziemi wstawiają sie za wami i niech Matka Zbawiciela chroni was. Z wielką miłością udzielam wam i całemu Kościołowi w Chorwacji Apostolskiego Błogosławieństwa. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl