EWANGELIA

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

J 20, 19-23 

***

Wydarzenia opisane w Ewangelii nie mogą jednak pozostać tylko pięknymi opowiadaniami. To nie opis przeszłych wydarzeń. To relacja o działaniu Boga, który działał i działa. Działa dziś.

Ale po co nam Duch Święty? Jak działa dziś w Kościele? Jak Jego moc objawia się w naszym życiu?

Dzisiejszego dnia nie można oderwać od okresu Wielkanocnego, który poprzedza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Te 50 dni od Wielkanocy to jedna całość. To jedna lekcja Boga, który zmartwychwstał i pozostał z nami, ze swoim ludem.

Jeśli uważnie prześledzimy, co Jezus mówił do tych, z którymi spotykał się po zmartwychwstaniu, zauważymy, że najczęściej były to słowa pocieszenia, słowa zapewnienia o Jego obecności, słowa pełne otuchy i nadziei.

Źródło: slowo.redemptor.pl

drukuj