Europejska nagroda dla polskich ruchów pro-life

Z dr. Pawłem Wosickim, prezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, rozmawia Małgorzata Bochenek

 
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia otrzyma w tym roku Europejską Nagrodę Obywatelską, przyznawaną przez Parlament Europejski…
– To dla nas duże zaskoczenie, ale zaskoczenie pozytywne. Mam nadzieję, że Parlament Europejski, przyznając nagrodę Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, popierać będzie też wartości, które prezentujemy, czyli działania na rzecz obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i pomoc rodzinie zagrożonej dzisiaj na wielu płaszczyznach. Odczytuję to jako znak, iż Parlament Europejski będzie się kierował tymi wartościami w przyjmowaniu uchwał, rezolucji. Niestety, obecnie często jesteśmy zawiedzeni decyzjami europosłów w tym względzie. Przyznanie nagrody naszej Federacji odczytuję również jako zobowiązanie europejskich posłów do budowania przyszłości na zdrowej rodzinie, do obrony niepodważalnej wartości, jaką jest życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Oby właśnie tym kanonem wartości kierował się Parlament Europejski.

Federacja zrzesza około 130 ruchów i organizacji działających w Polsce na rzecz obrony ludzkiego życia. Czemu służy ta struktura?
– Do naszej Federacji należą grupy o zasięgu ogólnopolskim, ale także działające lokalnie w swoich środowiskach. Część z nich prowadzi działalność wychowawczą, formacyjną, są jednostki zajmujące się kontaktami z parlamentarzystami, mediami. Szereg grup prowadzi może mało spektakularną działalność, jednak bardzo ważną, będącą w istocie pracą organiczną „u podstaw”, mianowicie wspiera matki brzemienne i rodziny wielodzietne, rodziny borykające się z trudnościami materialnymi, pomaga matkom samotnie wychowującym dzieci. Niestety wszystkie te dziedziny życia społecznego bardzo mocno zaniedbuje państwo polskie. Organizacje zrzeszone w Federacji starają się pomagać, oczywiście na miarę swoich możliwości, bo potrzeb jest bardzo dużo. Zatem spektrum naszych działań jest szerokie. Federacja w stosunku do zrzeszonych ruchów i stowarzyszeń nie jest gremium nadrzędnym, ale stara się koordynować wspólne działania, jest też platformą wymiany doświadczeń i głosem obrońców życia wobec mediów i władzy.

Najważniejsze osiągnięcia to…?
– Federacja wydaje dwumiesięcznik „Głos dla Życia”, włącza się w organizację Marszów dla Życia. Organizujemy konferencje prasowe nagłaśniające sprawy, o które walczymy, temu służą także sympozja, publikacja filmów i książek poświęconych tej tematyce. Współpracujemy z organizacjami pro-life w Europie i na świecie. Bardzo aktywnie włączamy się w zbieranie podpisów pod postulatami obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Federacja często występuje z petycjami, prośbami, apelami do rządzących na różnych szczeblach, w ważnych społecznie sprawach. Obecnie apelujemy o zbieranie podpisów pod sprzeciwem wobec ratyfikacji Konwencji Rady Europy mającej w swojej nazwie „przeciw przemocy w rodzinie”, ale która tak naprawdę poprzez zapisy niszczy rodzinę. Włączymy się także w ogólnoeuropejską inicjatywę obywatelską, której celem jest zebranie przynajmniej miliona podpisów pod projektem uchwały, która zostanie zaproponowana do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu, a która dotyczy obrony godności i życia każdego człowieka od poczęcia, a także ochrony rodziny. To, jak Parlament Europejski przyjmie tę inicjatywę, będzie prawdziwym sprawdzianem jego stosunku do spraw obrony życia.

Dziękuję za rozmowę.

drukuj
Tagi: , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl