ks. abp. Marek Jędraszewski

CCEE o nowych wyzwania dla duszpasterzy akademickich

W trwającym w Segedynie na Węgrzech spotkaniu delegatów europejskich episkopatów ds. duszpasterstwa studentów i młodzieży kontynuowano obrady o aktualnych problemach ludzi młodych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy konkretnych, udanych projektów pastoralnych.

O dwóch ważnych wymiarach tej dyskusji mówi uczestnik tego spotkania, przewodniczący komisji ds. katechezy, szkolnictwa i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy ks. abp Marek Jędraszewski.

To spotkanie ma dwa cele. Po pierwsze: przygotować się do tego, co nas czeka jako wielkie wydarzenie w przyszłym roku w Barcelonie, czyli posiedzenie całej komisji, która będzie podejmowała problem, jak wierzyć dzisiaj w świecie takim, jakim jest: wielokulturowym, środowiskach, gdzie chrześcijaństwo niekiedy znajduje się w znaczącej mniejszości. To już nie będzie jedynie spotkanie czy refleksja na temat samej tylko szkoły katolickiej, katechezy czy duszpasterstwa akademickiego, ale wszystkie te trzy sekcje będą mówiły o tym samym problemie, chociaż z właściwego dla siebie punktu widzenia – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.

„Drugie, co tutaj się dzieje, poświęcone jest duszpasterstwu akademickiemu; ma to szczególne znaczenie dlatego, że zmieniliśmy metodologię pracy. To nie jest teraz tak, że mówią eksperci, duszpasterze, a młodzież akademicka ich słucha.  Role się odwróciły. To młodzi mówią o swoich problemach, o swoich oczekiwaniach, niepokojach i tym wszystkim dzielą się z tymi, którzy mają im w drodze życiowej pomagać. To jest dla nas duszpasterzy coś niezwykle interesującego i ważnego. A po wtóre świeżość spojrzenia i zauroczenia swoją młodością, otwarciem na Kościół, wiara w to, że Kościół jest im w stanie w tej drodze do Pana Boga i do realizacji własnego życia pomóc” – dodał.

 

Radio Watykańskie/RIRM

drukuj