Caritas bez pomocy finansowej MSZ

Caritas Polska nie otrzymała wsparcia resortu spraw zagranicznych przy organizacji turnusów dla kliku tys. dzieci polskiego podchodzenia z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rumunii i Ukrainy.

 

Wcześniej problemy miała polonijna prasa, która nie otrzymała pieniędzy od MSZ na swoje funkcjonowanie. Trudności pojawiły się gdy część środków finansowych na działalność polonii od senatu przejął resort którym kieruje minister Radosław Sikorski.

 

Wiele wyjazdów zostało całkowicie odwołanych. Jedynie nieliczne grupy udały się na wypoczynek przy wsparciu diecezjalnych Caritas. Interpelację w tej sprawie do premiera wystosował senator Krzysztof Słoń. W środowiskach polonijnych ponieśliśmy straty trudne do oszacowania i powetowania. Caritas należał do tych organizatorów wypoczynku dzieci polonijnych, którzy niezwykle starannie i profesjonalnie prowadzili kolonie i sumiennie rozliczali każdą przyznaną złotówkę. Jak dodaje senator Krzysztof Słoń – interpelacja została wystosowana by nie zaprzepaścić wieloletniego zaangażowania i dorobku Senatu i współpracujących z nim organizacji pozarządowych.

 

Audio MP3
Pobierz

 

Caritas w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży polonijnej z republik byłego Związku Radzieckiego. Z tej formy pomocy skorzystało już prawie 100 tysięcy dzieci.

drukuj