Biskupi Europy o wolontariacie – drugi dzień spotkania CCEE (podsumowanie)

Wolontariat i solidarność międzyludzka oraz wybór nowego sekretarza generalnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) to główne tematy drugiego dnia spotkania tego gremium. Biskupi obradują w Poznaniu od 13 do 16 września.

Mszą św. pod przewodnictwem ks. kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów rozpoczął się w piątek, 14 września, drugi dzień spotkania Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Ksiądz kardynał w porannej homilii nawiązał do obchodzonego dziś święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

„Misterium Świętego Krzyża jest zwycięstwem miłości Ojca i Syna, ukazanej w Jego zmartwychwstaniu” – mówił.

„Jak jednak wierzyć dzisiaj w misterium Krzyża po Auschwitz i Gułagu?” – pytał.

Podkreślał, że to Duch Święty „oświeca dusze wstrząśnięte skandalem zła i daje im – w świetle wiary – przenikliwe spojrzenie, by zobaczyć chwałę Boga w krzyżu Jezusa Chrystusa” [tekst całej homilii dostępny jest tutaj].

Po Mszy św. biskupi reprezentujący Konferencje Episkopatów Europy podjęli obrady na temat wolontariatu. Zreferował go ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w raporcie przygotowanym specjalnie na zebranie CCEE, zatytułowanym: „W kierunku duchowości wolontariatu. Wolontariat i Kościół katolicki w Europie”. Ks. Sadłoń  podkreślił, że w bezinteresowną działalność na rzecz innych angażuje się ponad 100 mln Europejczyków. Z raportu wynika, że wolontariat i religia są w Europie ściśle ze sobą związane, a organizacje katolickie mają kluczowe znaczenie dla ducha solidarności w Europie. Ks. Sadłoń zauważył też, że bardziej religijni Europejczycy częściej angażują się w wolontariat.

Podczas konferencji prasowej towarzyszącej obradom o zaangażowaniu młodych ludzi w wolontariat mówili przedstawiciele różnych środowisk działających na terenie archidiecezji poznańskiej, m.in. Duszpasterstwa Młodych, Caritas, ŚDM, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Fundacji Redemptoris Missio i Wspólnoty Sant Egidio.

Ważnym wydarzeniem piątkowych obrad był wybór nowego Sekretarza Generalnego Rady Konferencji Episkopatów Europy. Został nim ks. Martin Michalíček ze Słowacji, dotychczasowy zastępca sekretarza. Zastąpi on na tym stanowisku ks. prał. Duarte da Cunha, który zakończył drugą pięcioletnią kadencję. Bezpośrednio po wyborze mówił m.in. o potrzebie jedności w Europie.

Drugi dzień spotkania plenarnego CCEE zakończyły Nieszpory z udziałem osób życia konsekrowanego w poznańskiej archikatedrze. Modlitwie przewodniczył i krótkie słowo wygłosił ks. kard. Marc Ouellet. Zachęcił on do rozważania tajemnicy Krzyża, który jest mocą i mądrością Bożą, „szczytem miłości Boga dla ludzkości”.

„Wasze życie konsekrowane jest radosnym wyznaniem wiary. To życie przepełnione miłością, właśnie dlatego jest wypełnione miłością, miłosierdziem i służbą” – powiedział, zwracając się do osób życia konsekrowanego.

Wieczorem księża biskupi wysłuchali koncertu w Poznańskiej Filharmonii z okazji 1050. rocznicy pierwszego biskupstwa w Polsce.

episkopat.pl/RIRM

drukuj